Arkiv drift

Bråtebygda kum utskiftning

OPPDATERING LØRDAG 21/10 2017 KL 11:55

Da har vi nettopp mottatt melding fra laboratoriet om at vannprøvene fra strekning Lunderveien 482 mot 281  også er i orden og kokebudet oppheves


Oppdatering fredag 20/10 2017 kl. 12:00

Vannprøver på strekningen Fosseberget til Lunderveien 495 viser bra prøver. Dermed oppheves kokepåbudet på denne strekningen.

OBS: Strekning Lunderveien 482 mot 281 er unner analyse og vil bli klar i morgen 21/10 2017. Prøvene var ikke klar og tar noe lenger tid å analysere enn først antatt.

Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.   

Oppdatering torsdag 19/10 2017 kl. 16:00

Jobben som er utført har denne status:

- Vi har et gjenstående jobb med rehabilitering av en kum vet Bjørkelia. Vi fikk ikke utført oppdraget ettersom det har regnet en god stund på natt og det var ikke mulig å kjøre ute på jorde. 

- Vi har et gjenstående jobb i å flytte en stikkledning til ny kum sør om Sukke. Dette ble ikke gjort denne omgangen grunnet for vanskelig å kjøre og grave ute på jorde og nær bekk.

Begge jobb vil bli utført til vinter hvor det enten har vært uten regn i mange dager eller frosten har inntruffet og gjort jordene hårde, så det er enkelt å kjøre der. 

Oppdatert: (16.10.2017)


 Oppdatering tirsdag 17/10 kl: 17:15 


Jobben som er utført har denne status:

Kum vet Lundum er ferdig. Der er dessverre oppstått en liten feil og enkelte vil bli berørt av stans sør om Lundum i morgen tidlig. Når feilen er utbedret vil hjemmesiden oppdateres. Etter dette vil vannet kun være stengt etter Lundum hvor vi vil utskifte siste kum.
 
Onsdag: Utskiftning av 1 kum mellom Lundum og Bjørkelia.  

Vannet stenges kl. 08:30 og er forventet tilbake kl. 16:00 alle dagene.

Hjemmesiden vil bli oppdatert løpende som tiltak blir ferdig og vannprøver foreligger for hvert enkelt område.

Etter at vannet er tilbake kan det bli brunt vann og/eller luft i vannet. Mer om dette her. 

Oppdatering mandag 16/10 kl: 16:20
 

Jobben som er utført har denne status:

Mandag: Både kummen kummen sør og nord om Sukke er ferdig. Vi trenger å fjerne en kum sør om Sukke og kan først gjøres tirsdag (i morgen 17.10.2017) ettersom jobb tok lenger tid enn først antatt. Dette medfører en ekstra dag med stengning for disse som er varslet med SMS.

OBS! Vi har testet vårt nye system med varsling på sms og har hatt litt oppstartproblemer. Dette har medført veldig mange lik beskjeder til de som er varslet. Dette beklager vi.
 
Tirsdag: Utskiftning av 1 kum vet Lundum (og nå fjernelse av 1 kum sør om Sukke)
Onsdag: Utskiftning av 1 kum mellom Lundum og Bjørkelia.  

Kloring og spyling av rørene er vet å bli utført og det er viktig dere fortsatt ikke bruker vannet.  Vannet er forventet tilbake kl 17.30

Oppdatering mandag 16/10 kl: 8:45


Grunnet Bråtebygde grenledning er en enormt lang uten dobbeltforsyning er det valgt å utskifte samtlige kummer på strekningen. Kummene er det svake led og derfor ønsker vi å jobbe med dette punkt. Rehabiliteringen vil være de siste 4 av totalt 9 kummer. Når disse er utskiftet vil det i utgangspunkt bety det ikke trengs å jobbe på strekningen de neste 50 år. Dette er med forbehold for uventet lekkasje og feil, som vi ikke er herre over. 

Jobben med kummene vil bli således:

Mandag: Utskiftning av 1 kum sør om Sukke og utskiftning av 1 kum nord om sukke.
Tirsdag: Utskiftning av 1 kum vet Lundum
Onsdag: Utskiftning av 1 kum mellom Lundum og Bjørkelia.

Print artikkel Skriv ut artikkelen