Arkiv drift

Sjekking av flowmåler Krosseng


Vassbygda vil kunne oppleve mindre vannstans mellom 24:00 og 02:00

Vi skal teste en flowmåler for forskjellige situasjoner.

Endringene medfører ikke kokepåbud!

Ved Dan Hust
Oppdatert: (19.9.2017)