Arkiv drift

Fledsbergveien


Prosjekt 2:  Oppdatering 11/11-2017 Kl 11:40 

Da har vi fått tilbakemelding fra laboratoriet om at vannprøvene viser "Godkjent drikkevannskvalitet" slik at vannet er trygt å drikke. Derfor

OPPHEVES KOKEPÅBUDET for dette området fra nå 

Prosjekt 2:  Oppdatering 07/11-2017 Kl 13:10

Fledsbergveien 70 og 72 vil miste vannet mellom 8:30 og 16:00 i noen timer onsdag den 8/11-2017

Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.   Vannprøver forventes fredag ettermiddag

Oppdatert: (26.10.2017)

Prosjekt 1:  Oppdatering 04/11-2017 Kl 11:25 

Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkvannskvalitet. 

KOKEPÅBUDET OPPHEVES
.

Prosjekt 1:  Oppdatering 02/11-2017 Kl 13:40 

I går ble der tatt vannprøver feil sted og vi blir nøtt til å ta nye vannprøver i dag og i morgen.
Vi forventer nye svar på vannprøvene lørdag ettermiddag. 
Kokepåbudet opprettholdes inntil vi har svar på nye prøver.


Prosjekt 1:  Oppdatering 31/10-2017

Fledsbergveien 56 og Venåsen 3, 5, 9, 13, 15 og 19 vil være uten vann inntil i ettermiddag. Ved leting av stikkledningen gravd vi den dessverre over. Vi omkobler ledningen i dag til ny forsyning og de som er berørt har fått innført kokepåbud. Vi forventer vannprøver torsdag 2/11. Varsling er gitt på sms i tillegg til de som det berører.  

I forbindelse med oppgradering av Fledsbergveien har Våler Vannverk SA valgt å omgjøre stikkledninger og forny hovedledningen fra pumpehuset og gjennom veien. Dette er forberedelsene til den dagen vi velger å utskifte store traser. 

Omlegging av stikkledninger og rehabilitering av hovedledningen vil skje mellom den 30/10. og 03/11. oktober. De som vil bli berørt av omgjøringen vil bli varslet muntlig en dag i forveien det skjer og er tilfellet at folk ikke er hjemme da vil vi legge et brev om at der blir en kort vannstans og spyling anbefales. 
     
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, og kanskje litt brunt vann fra egen stikkledning, led mer om det her     

Print artikkel Skriv ut artikkelen