Arkiv

VI SØKER ETTER DAGLIG LEDER


Våler Vannverk SA er et privat Samvirkeforetak som ble stiftet i 1966 og leverer i dag drikkevann til de aller fleste av Våler kommunes drøye 5 000 innbyggere. Kommunen grenser bl.a til Moss og Vestby kommuner. Som Samvirkeforetak blir styret valgt på årsmøte av andelseierne (kundene, med noen få unntak). Kommunen har kun en stemme på årsmøte. Kloakk og overvann er kommunens ansvar. Vårt produksjonsanlegg ble satt i drift i 2006 og har en årlig produksjon på ca. 300 000 m³. For å kunne levere vann til våre 1 600 kunder har vi et distribusjonsnett som består av bl.a. 2 høydebasseng, ca. 80 km med vannledninger med ca. 400 kummer. Det er i dag 3 engasjerte og hyggelige medarbeidere og vi kjøper nesten alle tjenester ute på det åpne markedet. Kommunen har stor vekst i boligbygging og vannverket har i sitt langtidsbudsjett lagt inn investerings- og rehabiliteringsprosjekter for over 20 mill. kr. frem til 2022.  Vannverket har en sunn økonomi.


Vår daglige leder har bestemt seg for å gå av med pensjon i løpet av 2018. Vi ønsker en rask tilsettelse av hans etterfølger, slik at den som skal overta kan få jobbe sammen med dagens leder før den nye lederen overtar stillingen.

ARBEIDSOPPGAVER      

Tilrettelegge for styre-, års- og medlemsmøter sammen med styreleder og føre protokoller fra disse møtene.

Utarbeide forslag til budsjett og årsberetning for styre.

Lede den daglige drift av nett og produksjon.

Oppfølging av regnskap mot budsjett.
              

Personalansvar 

Ansvarlig for at Vannverket drives etter gjeldende lover og regler.

Oppfølging og samarbeide med Våler kommune, konsulenter og leverandører om utbygging av ledningsnett og behandlingsanlegg.

Jobbe for at vannverket drives så kostnadseffektivt som mulig uten at det går utover hverken leveringssikkerhet eller vannkvalitet. 

Rapportering og være bindeleddet mot offentlig myndigheter bl.a. Mattilsynet.

Videreutvikling og oppfølgning av arbeidsrutiner, Internkontroll, beredskapsplan o.l. 

Den som ansettes må også delta i overordnet vakt

Arbeidsoppgavene krever til tider befaring ute. Vannverket har ikke biler så privat bil må kunne benyttes. Bruk godtgjøres etter Statens satserKVALIFIKASJONER

Vi søker primært en leder som har kjennskap/erfaring med flest mulig av oppgavene fremfor en som har spisskompetanse på en eller to av områdene.                                                                                         
Lederegenskaper

Økonomiforståelse

Teknisk innsikt og gjerne med kjennskap til bygging og drift av infrastruktur

Gode datakunnskaper

Tillitsskapende og gode samarbeidsevne

Kjennskap til oppbygging av internkontroll og beredskap
 

Føreklasse B

Må beherske norsk både muntlig og skriftlig


Er du i tillegg selvstendig, engasjert, serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner, "stå på vilje" og liker utfordringer og en hektisk hverdag med variasjoner så oppfordrer vi deg til å sende inn en kortfattet søknad og CV.

 

Vi kan tilby

Hektisk og variabel, men interessante og meningsfylte arbeidsdager sammen med engasjerte kolegaer.  
LØNN                             : Etter avtale.
PENSJON                      : Medlemskap i KLP
TILTREDELSE               : Etter avtale.
 
STILLINGSPROSENT   : 100%
 
 
VAKTGODTGJØRELSE : Vakt godtgjørelse
   

 

SPØRSMÅL kan rettes til
      - daglig leder Lars Bjerk på tlf. 951 97 178 / E-post til: lars@ vaalervannverk.no 
      - eller styreleder Jens-Edv.  Wastvedt tlf. 951 46 395

 

KORTFATTET SØKNAD med CV sendes
     - Våler Vannverk SA, Vestlia 1, 1592 Våler, eller
     - E-post:  lars@ vaalervannverk.no. innen  1. desember 2017 
Print artikkel Skriv ut artikkelen