Arkiv drift

Ny kum Varna


Oppdatering Lørdag 16/9 kl 12:10
Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.
 

Oppdatering torsdag 14/09 kl: 17:00

De som har vært berørt av denne vannstans vil få en kortvarig stans igjen på tirsdag. Vi leter etter en lekkasje i området og vi vil da mitt på dagen utføre en liten test for å vite i hvilken retning lekkasjen går.

Ved Dan Hust
Oppdatert: (13.9.2017)

Oppdatering torsdag 14/09 kl: 16:55

Kloring og spyling av rørene er ferdig, dere kan bruke vann igjen. Men minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.  Svar fra laboratoriet kommer lørdag. 

Oppdatering Onsdag 13/09

Grunnet vanskelige forhold er oppdraget flyttet til Torsdag den 14 september. Alle som blir berørt er kontaktet.

Onsdag 13. September

På grunn av et oppdra i samarbeide med Varna, vil vannet stenges for de som bor Våkveien 2 til 12 samt Varna Evangeliesenteret. Alle abonnentene som blir berørt av denne stengingen, er varslet med brev.

Vannet stenges kl. 08:30 og er forventet tilbake kl. 16:00. 

Hjemmesiden vil bli oppdatert løpende som tiltak blir ferdig

Etter at vannet er tilbake kan det bli brunt vann og/eller luft i vannet. Mer om dette her.

Print artikkel Skriv ut artikkelen