Arkiv drift

Sæby - vannet blir borte en kort stund i dag 7/6

Oppdatering kl 12:30 

Jobben er nå utført og vannet er tilbake


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ledning skal tilkobles det nye anlegge inne på Søby-feltet i dag mellom kl 12:00 og kl 13:00.

Alle som blir berørt er det sendt brev til, men beklageligvis så har brevene mest sannsynlig ikke kommet frem før i dag pga av Pinsen. 

Berørt område sees i dette kartet

Oppdatert: (07.6.2017)