Arkiv drift

Lekkasje mellom Skjønnerød og Fosseberget

OPPDATERING 18/4 
Situasjonen har normalisert seg, så vi antar at det var stort forbruk en kort periode. Vi følger ekstra godt med videre noen dager. 


16/4 2017 
Vi mistenker at det er en lekkasje på denne strekningen. Vi vil prøve å til å se an til i morgen (2 påskedag) hvordan det utvikler seg. Om situasjonen forblir stabilt vil vi starte feilretting tirsdag formiddag ellers må vi ta det  med en gang situasjonen endrer seg. Feilen er ikke funnet

Det er våre kunder på strekningen Skjønnerødtårnet til veikrysset ved kloakkrensestasjonen ved Fosseberget som vil bli berørt mens vi leter (dvs. at de som bor på feltene Fosseberget og Sæby IKKE blir berørt) .

De kundene som blir berørt  vil kunne bli uten vann over kortere tid (30 min), enkelte kan bli uten vann i flere ganger i f.m. at vi leter. 

Siden vil bli oppdatert om vi går igang med å lete før tirsdag.