Arkiv drift

Utskiftning av hovedledning og kum til Sæbyfeltet, onsdag 29. mars


Oppdatering 31/3 - kl. 12:20


Vi har nå fått svar på vannprøvene. De viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET.

Ved Dan Hust (not verified)
Oppdatert: (28.3.2017)

Oppdatering 29/3 - kl. 21:15
Da skal alle ha fått vannet tilbake igjen. Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil vi får svar på vannprøvene. Ny oppdatering kommer fredag (31/3)
Smak av klor, luft og brunt vann kan forekomme, så les mer om det her. Ved brunt vann kan klesvask, særlig hvitvask, med fordel utsettes.

Oppdatering 29/3 - kl. 19:15

Jobben er ferdig og rørene er kloret, og deretter skal det spyles. Vannet forventes å være tilbake igjen ca. 20:30. Vi kommer med en ny oppdatering så fort vannet er tilbake igjen.
Oppdatering 29/3 - kl. 18:05
Jobben nærmer seg slutten, men vannledningen skal både klores og spyles før vannet er tilbake igjen. Ny oppdatering kommer ca. 19:30
Oppdatering 29/3 - kl. 16:00
Jobben pågår fortsatt, og slik det ser ut nå kommer vannet tilbake igjen tidligst kl. 19:00. Ny oppdatering kommer ca. kl. 18:00
Oppdatering 29/3 - kl. 14:15
Gravearbeidet, og nedsetting av ny kum er godt i gang. Men slik det ser ut nå blir man ikke ferdig til kl. 16:00, som tidligere annonsert. Ny oppdatering kommer ca. kl. 16:00

Vi skal foreta utskiftning av hovedledning og kum til Sæbyfeltet, og de som blir berørt er blitt varslet med brev. 
Vannet stenges den 29. Mars ca. kl. 08:30, og kan forventes tilbake ca. 16:00. 

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet. Så følg derfor med på denne siden, som oppdateres under arbeidets gang.

Jobben medfører at rørene må kappes og forurensning kan komme inn i rørene i fbm. det arbeidet. Etter utført jobb vil rørene bli kloret, og vi vil ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten, så inntil godkjente prøveresultater foreligger innføres det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her. Så fort svarene foreligger vil vi oppdatere denne siden.

Om det oppstår problemer etter at vannet er tilbake, se her.
Print artikkel Skriv ut artikkelen