Arkiv drift

Utskiftning av kum-innhold ved Sledeveien (Fosseberget I), mandag 27. mars


Oppdatering 29/3 - kl. 13:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene. De viser godkjent drikkevannskvalitet og derfor oppheves kokepåbudet.

Ved Lillian Neset
Oppdatert: (24.3.2017)

Oppdatering 27/3 - kl. 18:45
Da skal alle ha fått igjen vannet, og er klart for bruk. Minner samtidig om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil vi har fått svar på vannprøvene. Ny oppdatering kommer onsdag (29/3).

Smak av klor, luft og brunt vann kan forekomme, les mer om det her. Ved brunt vann kan klesvask, særlig hvitvask, med fordel utsettes.

Oppdatering 27/3 - kl. 18:05
Spylingen er ennå ikke helt ferdig, så vent med å tappe vann fra krana. Ny oppdatering kommer ca. 18:45
Oppdatering 27/3 - kl. 17:35
Spylingen pågår fortsatt, så vennligst ikke tapp vann fra krana ennå. Ny oppdatering kommer kl. 18:00
Oppdatering 27/3 - kl. 16:05
Gravearbeidet nærmer seg nå slutten, og om ca. 30 min. fylles rørene med vann for å tilsette klor. NB! Det er viktig å ikke tappe vann fra krana, før vi har lagt ut melding om at vannet er tilbake igjen. Regner med at det skjer ca. kl. 18:00. Ny oppdatering kommer ca kl. 17:30
Oppdatering 27/3 - kl. 14:00
Gravearbeidet pågår fortsatt, og slik det ser ut nå, vil ikke vannet være tilbake igjen før tidligst kl. 18:00. Ny oppdatering kommer ca. kl. 16:00
Oppdatering 27/3 - kl. 12:20
Vannet ble stengt kl. 08:30. Arbeidet er nå godt i gang, og ny oppdatering kommer ca. kl. 14:00

Vi har i dag (24/3) mottatt svar på vannprøvene etter jobben som ble gjort 22/3, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Vi kan derfor gjennomføre jobben med utskiftning av kum-innhold på Sledeveien (Fosseberget I), og de som blir berørt er blitt varslet med brevSe vedlagte kart, hvor det er markert hvem som blir berørt. 
 
Vannet stenges den 27. mars ca. kl. 08:30, og kan forventes tilbake ca. 16:00. 

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet. Så følg derfor med på denne siden, som oppdateres under arbeidets gang.

Jobben medfører at rørene må kappes og forurensning kan komme inn i rørene i fbm. det arbeidet. Etter utført jobb vil rørene bli kloret, og vi vil ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten, så inntil godkjente prøveresultater foreligger innføres det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her. Så fort svarene foreligger vil vi oppdatere denne siden.

Om det oppstår problemer etter at vannet er tilbake, se her.Print artikkel Skriv ut artikkelen