Arkiv drift

Mandag d. 27.03.2017 stenges Fosseveien av mot FV115


I forbindelse med utskiftning av hovedledning til Fosseberget blir Fosseveien (gata) stengt av mot FV115. Stengingen vil fortsette hele dagen og kanskje litt utover tirsdag, hvis det oppstår forsinkelser.

Det er åpnet opp mellom Elvebakken/Tømmerveien, hvor det disse 2 dagene naturligvis vil oppstå litt mer trafikk. Vi beklager omkjøringen for dere det berører.

Vedlagt kart 

Ved Lillian Neset
Oppdatert: (24.3.2017)