Arkiv drift

Rehabilitering av hovedledning i Fosseberget

Våler Vannverk SA har valgt å rehabilitere en del hovedledningsstrekninger, for å sørge for bedre leveringssikkerhet i fremtiden. For at dere kan følge med i fremdriften og hva som er gjort/vil bli gjort, har vi valgt å dele opp områdene i 4 prosjekter, så er det lettere å sette seg inn i de enkelte gjøremål. De enkelte prosjekter vil bli oppdatert på vår hjemmeside, hvor vi henviser til fremdriften i de enkelte prosjekter. Ved hvert prosjekt er det vedlagt et bilde, som viser hvilke områder, og hvem som er berørte av prosjektene.Ved Dan Hust
Oppdatert: (06.3.2017)Prosjekt 1 - Kart og informasjon - Avsluttet
Prosjekt 2 - Kart og informasjon - Avsluttet
Prosjekt 3 - Kart og informasjon - Avsluttet
Prosjekt 4 - Kart og informasjon - Avsluttet
Prosjekt 5 - Afslutning av Fossebergprosjektet med bilder

Print artikkel Skriv ut artikkelen