Arkiv drift

Vannet stenges, deler av Svinndal sentrum og Fosseberget samt hele Sæbyområdet: Versjon 2


OPPDATERINGER

Onsdag 22/2 - kl. 11:50
Alle vannprøvene som ble levert for analyse etter jobben på mandag (20/2), viser nå godkjent drikkevannskvalitet. Derfor oppheves kokepåbudet.

Ved Lillian Neset
Oppdatert: (20.2.2017)

Mandag den 20/2 kl 08:30 - 17:00 Forutsatt at det ikke oppstår uforutsette hendelser

Se vedlagtekartfor mer informasjon om hvem som blir berørt.


De som er berørte skal ha enten fått telefonvarsel eller brev i postkassen i løpet av torsdagen 16/2 eller lørdag 18/2. Mer informasjon finner du ibrevet

Etter utført jobb vil rørene bli kloret, og vi vil ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten, så inntil godkjente prøveresultater foreligger innføres det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her. Så fort svarene foreligger vil vi oppdatere denne siden.


21/2 . kl. 02:25
Spylingen nærmer seg nå slutten, og ca. 02:45 forventes det at alle skal ha fått vannet tilbake igjen. 
Minner om at det skal tas vannprøver og leveres til analyse tirsdag 21/2, så inntil svar på disse foreligger innføres det KOKEPÅBUD. Husk at kokepåbudet gjelder for alle som har vært uten vann i løpet av mandag og natt til tirsdag. Ny oppdatering kommer onsdag 22/2.
Smak av klor, luft og brunt vann kan forekomme, les mer om det her  Ved brunt vann kan klesvask, ihvertfall hvitvask, med fordel utsettes.

21/2 - kl. 01:00
Spyling pågår nå og ny oppdatering kommer nå vannet er tilbake igjen.
20/2 - kl. 23:35
Deler av rørene fylles og klores nå. Deretter skal det spyles. Ny oppdatering kommer ca. kl. 01:00
20/2 - kl. 21:55
Arbeidet i kummen er nå ferdig, men det gjenstår litt arbeid utenfor kummen. Forventer at kloring av rørene starter ca kl. 22:00. Deretter skal rørene spyles, så vannet er nok tilbake tidligst ca. kl. 24.00. Ny oppdatering kommer ca. kl. 23:30.  Vi beklager denne forsinkelsen, men det fortsatt mange som er ute å jobber for å få vannet tilbake så fort som mulig.
20/2 - kl. 21:05
Arbeidet med kummen pågår fortsatt, og ny oppdatering kommer innen 45 min.
20/2 - kl. 20:05
Arbeidet med kummen er ennå ikke helt ferdig, og har dessverre tatt mye lengre tid enn først antatt. Vi beklager forsinkelsen, men jobber så godt vi kan for å bli ferdig så fort som mulig. Ny oppdatering kommer ca. kl. 21:00  NB! Det er mulig å hente vann fra pumpestasjonen innerst i Fjellveien. 
20/2 - kl. 18:05
Arbeidet i kummen nærmer seg nå slutten, og deretter skal ledningene klores og spyles. Ny oppdatering kommer ca. kl. 20:00 

kl. 17:45. Feilen er nå funnet, og vannet er tilbake igjen for de som mistet det, uten å være varslet på forhånd. NB! Vi innfører samtidig kokepåbud inntil svar på vannprøvene foreligger.
kl. 16:30.
 For de som bor i Elvebakken og Fosseveien som har mistet vannet i dag uten å ha blitt varslet om dette på forhånd, er vi nå i gang med feilsøking for å finne årsaken. Vi kommer tilbake med info så fort vi vet noe mer.


20/2 - kl. 16:00
Det jobbes nå med å sette ned den nye kummen. Arbeidet har tatt lengre tid enn antatt fordi man støtte på fjell, som medførte ekstra arbeid. Ny oppdatering kommer ca. kl. 18:00. 
20/2 - kl. 14:00
Arbeidet med kummene pågår fortsatt. Ny oppdatering kommer ca. kl. 16:00
20/2 kl. 09:00 
Vannet ble stengt kl. 09:00, og jobben er nå godt i gang. Ny oppdatering kommer senest kl. 14:00

Print artikkel Skriv ut artikkelen