Arkiv drift

Hovedprosjekt Fosseberget/Bråtebygda/Lunder torsdag 9. februar


OPPDATERING LØRDAG 11/2 2017 kl 08:50

Alle de 10 vannprøvene vi tok i går viser at vannet ligger innenfor kravene slik at    kokepåbudet opphøres

 

Oppdatert: (08.2.2017)


Fra dagens jobb ved Elvebakken Pumpestasjon
NB!
 De av beboerne i Elvebakken og Fosseveien som fikk brev om at de muligens kunne miste 
vannet, gjorde ikke det. De behøver derfor ikke koke vannet etter at jobben er ferdig i dag. 
Etter utført jobb vil rørene bli kloret, og vi vil ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten, så inntil godkjente prøveresultater foreligger innføres detKOKEPÅBUD,hva det betyr-se her. Så fort svarene foreligger vil vi oppdatere denne siden.

STOR TAKK  til Knut Bjerke AS, Våler Graveservice AS , rørleggerfirmaet Kåre Oliversen og egne ansatte for vell utført jobb så langt.

Oppdatering fredag kl. 10:00

Vannet er tilbake, MEN 
 • vi kan ikke garantere at det ikke er kommet klor inn i din stikkledning så la vannet stå å renne i 10-15 minutter for å skifte ut det som er i ledningen. Har du lang ledning så kan den godt renne lengre. 
 • lukt om du kjenner klorlukt før du drikker vann i noen dager fremover
 • HUSK kokepåbudet. frem til vi har meddelt at prøver som skal analyseres viser godkjent kvalitet. Hva det betyr - se her 
 • Husk hva vi skrev i avsnittet "Etter at vannet er tilbake" i tilsendt  brev. 

Ny oppdatering kommer når vannprøvene er klare. Vi antar at vi får resultatet lørdag 11/2,  tidlig formiddag,
.
 
Oppdatering torsdag kl. 21:00

Vi kjenner ikke noe klor smak eller lukt på vannet i våre rør, MEN 
 • vi kan ikke garantere at det ikke er kommet klor inn i din stikkledning så la vannet stå å renne i 10-15 minutter for å skifte ut det som er i ledningen. Har du lang ledning så kan den godt renne lengre. 
 • lukt om du kjenner klorlukt før du drikker vann i noen dager fremover
 • HUSK kokepåbudet. frem til vi har meddelt at prøver som skal analyseres viser godkjent kvalitet. Hva det betyr - se her 
 • Husk hva vi skrev i avsnittet "Etter at vannet er tilbake" i tilsendt  brev. 

Ny oppdatering kommer når vannprøvene er klare


Oppdatering kl. 20:35
VI BEKLAGER!!!!!    DERE MÅ FORTSATT IKKE tappe vann selv om trykket er tilbake. Vi har ennå ikke klart å få fjernet all kloren.

Ny oppdatering kommer senest ca kl 21:00 

Er vi ferdige før oppdaterer vi hjemmesiden vår, så følg med.

HUSK
 KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her 

Husk hva vi skrev i avsnittet "Etter at vannet er tilbake" i tilsendt  brev. 
Oppdatering kl. 20:05
VI BEKLAGER DERE MÅ FORTSATT IKKE  tappe vann selv om trykket er tilbake. Vi har ennå ikke klart å få fjernet all kloren.

Ny oppdatering kommer senest ca kl 20:30 

Er vi ferdige før oppdaterer vi hjemmesiden vår, så følg med.

HUSK
 KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her 

Husk hva vi skrev i avsnittet "Etter at vannet er tilbake" i tilsendt  brev. 

Oppdatering kl. 19:05
NÅ MÅ DERE IKKE tappe vann selv om trykket er tilbake. Rørene blir nå tappet for kraftig klor og tapper du vann nå kan det forsatt gi økt mulighet for at klorvann kan komme inn i din egen ledning.

Vi regner med ca en time vannet er klart for bruk. Husk  at det fortsatt kan være noe klor i vannet, luktpå det før du drikker det. Nå håper vi at vi kan være ferdige rundt kl 20:00, MEN vi vet av erfaring at det kan tid å få ut all luft og eventuelt partikler i vannet slik at vi vi kommer med ny oppdatering senest ca kl 20:00. Er vi ferdige før oppdaterer vi hjemmesiden vår, så følg med.

HUSK
 KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her 

Husk hva vi skrev i avsnittet "Etter at vannet er tilbake" i tilsend  brev. 


Ny oppdatering kommer senest ca kl 20:00
Oppdatering kl. 17:05
NÅ MÅ DERE IKKE tappe vann selv om trykket er tilbake. Rørene er fylt med kraftig klor og tapper du vann nå kan dette vannet komme lettere inn i din egen ledning. 

Hele strekket er nå fylt og vil stå slik i ca en time før vi fjerner klorvannet. Deretter blir det spyling og så fylling. Nå håper vi at vi kan være ferdige rundt kl 19:00, MEN vi vet av erfaring at det kan tid å få ut all luft og eventuelt partikler i vannet slik at vi vi kommer med ny oppdatering senest ca kl 19:00

HUSK
 KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her 

Husk hva vi skrev i avsnittet "Etter at vannet er tilbake" i tilsend  brev. Ny oppdatering kommer senest ca kl 19:00

Oppdatering kl. 16:05
Så langt har alt gått bra.  Tror at vi holder fremdriften, men de første vil kanskje ha vannet tilbake god tid før kl 20:00


Ringforbindelse ved Elvebakken pumpehus på Fosseberget, som vil gi en bedre leveringssikkerhet fremover.Denne er nå snart ferdig montert,nå klores det og så skal det spyles og fylles med nytt vann. Gjenfylling vil muligens ikke bli fullført i dag

Renovering av en kum ved sør Sukke - dette gjøres hvis vi finner tid til det.Denne blir ikke tatt.

Totalt renovere en kum ved øst SukkeFerdig,men det gjenstår å klore, spyle og fylle og det får vi ikke gjort før de to over nevnte jobbene er utført

Fjerne en avgrening på hovedledningen ved øst Sukke.Ferdig,men det gjenstår å klore, spyle og fylle og det får vi ikke gjort før de tre over nevnte jobbene er utført

Montere en ny endekum i Bråtebygda ved Lunder.antas å være ferdig når vi kommer så langt at vi har vann frem hit for å spyle, klore og fylle

Ny oppdatering kommer senest ca kl 17:00
Oppdatering kl. 14:30
Så langt har alt gått bra.  


Ringforbindelse ved Elvebakken pumpehus på Fosseberget, som vil gi en bedre leveringssikkerhet fremover.Denne er nå snart ferdig montert, skal nå klores ,spyles og fylles med nytt vann

Renovering av en kum ved sør Sukke - dette gjøres hvis vi finner tid til det.Det ser ut for at denne også vil bli tatt, om gravearbeidet ikke er startet tror vi at det ikke blir så lenge til. Denne jobben er ikke så tidkrevende som flere av de andre

Totalt renovere en kum ved øst SukkeFerdig,men det gjenstår å klore, spyle og fylle og det får vi ikke gjort før de to over nevnte jobbene er utført

Fjerne en avgrening på hovedledningen ved øst Sukke.Nesten ferdig,men det gjenstår å klore, spyle og fylle og det får vi ikke gjort før de tre over nevnte jobbene er utført

Montere en ny endekum i Bråtebygda ved Lunder.Er godt i gang.

Ny oppdatering kommer senest ca kl 16:00Oppdatering kl. 10:30
Vannet ble stengt kl. 09:00, og jobbene er nå godt i gang. Ny oppdatering kommer.

Vi skal foreta den siste omlegging av hovedledningen i Tømmerveien på Fosseberget; Hovedledningen til Bråtebygda skal omlegges til ny kum. 
Samtidig foretar vi endringer i Sukke og Lunder i samme stans for å kunne gjøre mest mulig i et stans.

Jobbet består i:

 • En ringforbindelse ved Elvebakken pumpehus på Fosseberget, som vil gi en bedre  leveringssikkerhet fremover.
 • Kanskje totalt renovere en kum ved sør Sukke - dette gjøres hvis vi finner tid til det. 
 • Totalt renovere en kum ved øst Sukke
 • Fjerne en avgrening på hovedledningen ved øst Sukke. 
 • Montere en ny endekum i Bråtebygda ved Lunder
 De som blir berørt er blitt varslet med brev.
 
Vannet stenges torsdag den 09. Februar ca. kl. 08:30, og kan forventes tilbake ca. 20:00. 

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet. Så følg derfor med på denne siden, som oppdateres under arbeidets gang.

Print artikkel Skriv ut artikkelen