Arkiv drift

Ledning ved Elvebakken inngår i en ringforbindelse tirsdag 07.02.2017


Oppdatering torsdag 9/2 - kl. 10:05
Vannprøvene som ble tatt etter jobben som ble gjort på tirsdag, viser nå godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.

Oppdatert: (07.2.2017)


Oppdatering tirsdag 7/2 - kl. 17:05 
Vi har nettopp avsluttet kloring/spyling. Klorblanding har vært sterk, og noe kan ha kommet inn i stikkledningen og det får vi ikke ut. Lukt på vannet hver gang før du bruker det, kjenner du klorlukt så la vannet renne i noen minutter og ta en ny luktprøve.

Vannprøver blir levert i morgen. Resultatet venter vi på torsdag formiddag, ny oppdatering kommer da

KOKEPÅBUDET GJELDER FORSATT

Luft og brunt vann kan forekomme, mer om det her  
Oppdatering tirsdag 7/2 - kl. 16:00
Kloring og spyling pågår
Ny oppdatering kommer når vannet er tilbake. Husk kokepåbud  

Oppdatering tirsdag 7/2 - kl. 13:45
Ledning er gravd frem og pukk er lagt i bunnen.
Der jobbes med å klargjøre rør og montere i kum.
Ny oppdatering kommer senest kl. 16:00  

Oppdatering tirsdag 7/2 - kl. 11:30
Der jobbes med å grave frem ledning. Arbeidet er godt i gang.
Ny oppdatering kommer senest kl. 14:00 

Oppdatering tirsdag 7/2 - kl. 10:00
Arbeidet er godt i gang, og ny oppdatering kommer senest kl. 12:00


Vi skal foreta omlegging av en hovedledning i Tømmerveien på Fosseberget og de som blir berørt er blitt varslet med brev.
 
Vannet stenges den 07. Februar ca. kl. 08:30, og kan forventes tilbake ca. 16:00. 

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet. Så følg derfor med på denne siden, som oppdateres under arbeidets gang.

Jobben medfører at rørene må kappes og forurensning kan komme inn i rørene i fbm. det arbeidet. Etter utført jobb vil rørene bli kloret, og vi vil ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten, så inntil godkjente prøveresultater foreligger innføres det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her. Så fort svarene foreligger vil vi oppdatere denne siden.
Print artikkel Skriv ut artikkelen