Arkiv drift

Dårlig trykk etter lekkasjen ved Fosseberget 27/1-16


På grunn av spyling etter rep. av dagens lekkasjen ved Fosseberget, vil abonnentene fra Rusvik til Fosseberget kunne oppleve dårlig trykk i perioder utover ettermiddagen. Gjelder også de mot Skiptvet og innover i Fjellveien. Se egen artikkel under, for når spylingen er avsluttet.

Oppdatert: (27.1.2017)