Arkiv drift

VANNLEKKASJE I BRÅTEBYGDA 27/1-17


Oppdatering 29/01 2017 kl. 13:45


Alle prøver viser at vi holder drikkevannsforskriftens krav.
Dermed KOKEPÅBUDET OPPHEVES Oppdatert: (29.1.2017)


Etter utført jobb vil rørene bli kloret, og vi vil ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten, så inntil godkjente prøve-resultater foreligger innføres det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her

NB!
 Når vannet er tilbake, kan det forekomme brunt vann, luft i rørene og smak av klor, les mer om det her Dette kan bedres ved at den enkelte kunde åpner vannkrana, og lar den stå å renne i en kort periode (15 min). Hjelper ikke det, så ring oss på tlf. 69287580. Ved brunt vann kan klesvask, ihvertfall hvitvask, med fordel utsettes.

Oppdatering kl. 19:05
Spylingen er nå avsluttet og vannet er da tilbake på vanlig vis. Husk kokepåbud er fortsatt til stede.

Oppdatering kl. 17:55
Spylingen nærmer seg slutten, men pågår fortsatt. Ny oppdatering kommer så snart vannet er tilbake.

Oppdatering kl. 16:45
Kloring av rørene pågår nå, og spylingen starter ca. kl. 17:00. På grunn av at det er en lang strekning, vil spylingen ta litt tid. Ny oppdatering kommer senest kl. 18:00

Oppdatering kl. 14:05
Gravearbeidet og selve reparasjonen er godt i gang. Når reparasjonen er ferdig utført, skal rørene klores og spyles. Det er en lang strekning som skal spyles, så vi antar at vannet ikke er tilbake før kl. 17:00. Ny oppdatering kommer senest kl. 17:00

Oppdatering Kl. 09:15
Vi har nå funnet lekkasjen, og gravearbeidet går i gang så fort som mulig. Det er vanskelig å anslå når vannet er tilbake igjen, men vi antar at det ikke er tilbake før utover ettermiddagen. Det vil også være mulig å hente vann fra Renseanlegget ved Fosseberget. Der er det lagt ut en slange med kran, og vi anbefaler derfor at dette vannet kokes. Ny oppdatering kommer.

Kl. 07:50
Vi har de siste 50 minuttene fått flere telefoner til vakta om at noen mangler vann i Bråtebygda.

kl. 07:50 har vi folk på vei.  
Mer informasjon vil komme etter hvert når vi har mer å meddele

Print artikkel Skriv ut artikkelen