Arkiv drift

Sjulerød


Torsdag 5/1 2017
Vi har mottatt melding om luft i rørene hos en abonnent.  Det skyldes at rørene mistet trykket en kort stund i f.m. at vi forbereder søk etter en vannlekkasje.
Vanntrykket er nå tilbake. Vi har ingen spylermuligheter på feltet så dere må være oss behjelpelig med å åpne krana og la den renne. Er det ikke normalt i løpet av 10-15 minutter ring oss på 69 28 75 80   

Ved Lillian Neset
Oppdatert: (05.1.2017)