Arkiv drift

Klorsmak i vannet Texnes Augerød, kan gi dårlig trykk

En del kortere strekk får vi ikke spylt eller tappet. Lukt på vannet og la det renne i 10-15 min om det er lukt. Hjelper ikke det kontakt oss

OPPDATERING kl 19:15
 Nå anser vi oss for å spylt ut alt klorvannet, men se rød tekst over den vil gjelde fortsatt.
Vi beklager det inntrufne 

Augerød   se kart       etappe I Ferdig 
                                  etappe II  Ferdig  20:00
                                  etappe III  Ferdig  20:15 

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig  


OPPDATERING kl 19:15

Augerød   se kart   Antatt start etappe I Ferdig
                                  etappe II Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15
                                  etappe III  Antatt start 20:30   antatt ferdig  21:15 

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig 


OPPDATERING kl 18:40/18:42

Augerød  Antatt start etappe I kl 18:35 (Augerødbakken) se kart . Antatt ferdig  19:15
                                  etappe II Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15
                                  etappe III  Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig

Oppdatert: (12.12.2016)
OPPDATERING kl 18:15
Vi starter spyling mot Augerød og spyler på Texnes nå.
Augerød er ikke på begynt, må bli ferdig på Rød først. Antatt start etappe 1 kl 19:00 (Augerødbakken)
Rød antas å være ferdig spylt ca kl 18:30  (endret til ca 18:45 ) 
Teknes antar vi er ferdig spylt  ca kl 18:00 (endret til ca 18:30 )
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig
OPPDATERING kl 16:50
Vi starter spyling mot Augerød og spyler på Texnes nå.
Augerød er ikke på begynt, må bli ferdig på Rød først
Rød antas å være ferdig spylt ca kl 
Teknes antar vi er ferdig spylt  ca kl 18:00
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdigOPPDATERING kl 15:25
Vi har startet å fylle tårnet igjen. Når det når et akseptabelt nivå om en eller to times tid vil vi starte spyling mot Augerød
Dammyr Våk antar vi at vi har skiftet ut vannet innen kl 15:30
Vassbygda har vært spylt lenge nå og vi anseer alt vannet skal være skiftet ut. 
Vi jobber oss nå mot TexnestårnetOPPDATERING kl 13:25
Vi har nå nesten tappet ned Texnestårnet helt. 
Vassbygda
 har vært spylt lenge nå og vi anseer alt vannet skal være skiftet ut. 
Vi jobber oss nå mot Texnestårnet


OPPDATERING kl 12:15

Vi spyler nå rørene og dårlig trykk kan forekomme på strekket fra Skjønnerød til Texnes, inkl Vassbygda og Våk. Rød og Augerød blir også berørt.

Ny oppdatering kommer senest i ettermiddag.


OPPRINNELIG MELDING

Vi har mottatt meldinger om klorsmak på vannet fra et sted på Texnes og et sted på Augerød i dag  (kl.08:20)

Mannskaper er på vei for å spyle rørene. 

Tar gjerne i mot flere henvendelser om noen kjenner klorsmak slik at vi kan danne oss et bilde av hvor stort problemet er. Bruk enten 69287580 eller e-post  post@vaalervannverk.no 

Dette kan ha sammenheng med at vanntårnet ble tømt og rengjort etterpå i forrige uke. Før vannet ble satt på ble det tatt prøver som er sendt til analyse og funnet i orden.

Oppdatering kommer 


Print artikkel Skriv ut artikkelen