Arkiv drift

Utskiftning av endekum ved Bjørnerødveien, onsdag 14. desember


Oppdatering 17/12 2016 kl. 12:15

Alle prøver viser at vi holder drikkevannsforskriftens krav.
Dermed KOKEPÅBUDET OPPHEVES 

Oppdatert: (17.12.2016)


NB! Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se  her


Oppdatering kl. 17:20
Kloring og spyling av rørene er ferdig, dere kan bruke vann igjen. Men husk det som står med rød tekst over, det gjelder til vi har fått bekreftede prøver på innleverte vannprøver. Svar kommer enten fredag eller lørdag.

Oppdatering kl. 16:00
Kloring og spyling av rørene er nå i gang, så vent med å bruke vann til ny oppdatering kommer.

Oppdatering kl. 14:10
Arbeidet går fortsatt etter planen. Ny oppdatering kommer.

Oppdatering kl 09:55
Vannet ble stengt kl 9. og arbeidet går så langt etter planen. Ny oppdatering kommer.


Vi skal foreta utskiftning av en endekum på jordet mellom Bjørnerødveien og Botnerveien, og de som blir berørt er blitt varslet med brev, som også viser et kart med markert område over de berørte. 
 
Vannet stenges den 14. Desember ca. kl. 08:30, og kan forventes tilbake ca. 18:00. 

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet. Så følg derfor med på denne siden, som oppdateres under arbeidets gang.

Jobben medfører at rørene må kappes og forurensning kan komme inn i rørene i fbm. det arbeidet. Etter utført jobb vil rørene bli kloret, og vi vil ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten, så inntil godkjente prøveresultater foreligger innføres det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her. Så fort svarene foreligger vil vi oppdatere denne siden.

Om det oppstår problemer etter at vannet er tilbake, se her.Print artikkel Skriv ut artikkelen