Arkiv drift

7. desember. Gjelder abonnentene vest for Folkestad (se kart under)

Vi har en kum hvor det siver oljeholdig vann inn i. Alt tyder på at ingen ting er kommet inn i rørene våre, slik at vi antar at vannet fortsatt er trygt å bruke. Se kart her.

Skulle vi miste vanntrykket er det teoretisk mulig at forurenset vann kan komme inn i våre vannrør. Derfor varsler i tilfelle det skulle skje. Ser du olje eller kjenner oljelukt så kontakt oss omgående.

Kummen det gjelder er nå tom, men om det kommer mer inn her vet vi ikke. Vi overvåker videre. Kommunen er i gang med å finne kilden. Videre oppdateringer vil du få på denne siden.


Ved Lillian Neset
Oppdatert: (07.12.2016)