Arkiv drift

Vannlekkasje Svinndal


Mandag 21. november kl. 09:00
Vi har nå fått svar på alle vannprøvene som ble tatt etter lekkasjen i helga, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor oppheves kokepåbudet.


 19/11 2016 kl 15:50
 
Vi har nettopp avsluttet kloring/spyling. Klorblanding har vært sterk, og  noe kan ha kommet inn i stikkledningen og det får vi ikke ut. Lukt på vannet hver gang før du bruker det, kjenner du klorlukt så la vannet renne i noen minutter og ta en ny luktprøve.

Vannprøver blir levert i dag og i morgen. Resultatet venter vi på mandag formiddag, ny oppdatering kommer da

KOKEPÅBUDET GJELDER FORSATT

Luft og brunt vann kan forekomme, mer om det her


TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT.Oppdatert: (18.11.2016)

19/11 2016 kl 10:50  
Vi har gravd opp og funnet feilen, sprukket rør. Litt mer gravearbeide må til før vi setter inn et nytt rør. Deretter skal det også klores og spyles, så det vil fortsatt tid.  Ny oppdatering kommer.

Det vil bli innført kokepåbud, les mer om kokeråd her. Når vi har fått bekreftet at vannet er trykt vil det bli lagt på vår hjemmeside,18/11 2016 kl 23:10 
Vi regner nå med at vi har funnet lekkasjen, og at vi har gravemaskin på stedet i løpet av lørdag morgen. Vi starter forberedelser nå og regner med å være i gang i morgen formiddag. Omfanget vet vi ikke før vi har gravd opp lørdag. Regn ikke med at vannet er tilbake før lørdag ettermiddag/kveld. Vi skal prøve å montere en utekran på kloakkpumpestasjonen til kommunen innerst i Fjellveien slik at de som blir uten vann kan hente der,

Ny oppdatering i morgen

18/11 2016 kl 21:30
Vi tror vi har funnet omtrent hvor lekkasjen er, finsøking vil skje etter at vi har lagt om nettet slik at alle andre får vannet tilbake igjen. De som vi regner med vil bli uten vann en lengre periode er de mellom Svinndal kirke og Vastvedtveien


Siden oppdateres fortløpende utover kvelden


18/11 2016 kl 21:00

Vi har antagelig en stor vannlekkasje på gang. Vi har fått tlf og ser på våre målere at det er stort forbruk. Mer vet vi ikke mer nå, Oppdateringer kommer når vi vet noe mer, 
Print artikkel Skriv ut artikkelen