Arkiv

STYRET INVITERER TIL MEDLEMSMØTE 11. JANUAR 2017

1.   Åpning

2.   Hva er et samvirkeforetak

3.   Vedtektene

4.   Litt om vannforsyningen i Våler, nett, tiltak, osv

5.   Hvordan kontrolleres vannkvaliteten

6.   Innkomne forslag til diskusjon/ spørsmål  (se lengst ned under "mer"-knappen hva som er kommer inn av ønsker)

7.   Ordet er fritt


Alle
andelseiere (kundene) i Våler vannverket inviteres av styret til et medlemsmøte på Herredshuset 11. januar 2017 kl 19:00


Oppdatert: (09.1.2017)


Vi tar gjerne imot temaer du ønsker belyst på tlf 69287580 eller post@vaalervannverk.no 

Aktuelle temaer kan være:
 • Hva vil det si at jeg er andelseier (rettigheter og plikter)
 • Hva er et Samvirkeforetak,
 • Hvor sikkert er vannet jeg får i springen,
 • Hvilke utfordringer er det på kort og lang sikt med nettet (rehabiliteringer og nybygg)
 • o.l. 

Det vil bli satt av tid til å stille spørsmål også i løpet av kvelden.

Mer om programmet kommer i løpet av tirsdag 10. januar


                                                   Jens-Edv. Wastvedt
                                                           Styreleder


INNKOMMENE ØNSKER DEBATERT/BESVART

Ønske 1

Jeg ønsker at følgende tema blir tatt opp på medlemsmøte: 

BØR VANNVERKET BLI KOMMUNALT – FORDELER OG ULEMPER?
 

Mvh. Gunnar SvendsenØnske 2
Hei,

Mitt navn er Gudrun Berg Hansen og jeg er nestleder i nyopprettede Folkestad II Velforening. 

Vi takker for invitasjon til medlemsmøtet og ser frem til å stille.

Vedlagt følger noen tema som vi ønsker belyst under fellesdelen:

 • Foreligger det noen utbedringsplan for det som mange beboere opplever som veldig dårlig vanntrykk? Dette gjelder spesielt husene som ligger høyest oppe, feks i Folkestadtoppen.
 • Foreligger det noen utbedringsplan for at vannet forsvinner relativt ofte ifm strømbrudd?
 • Mange beboere melder om mye luft i rørene, kan dette og i tilfelle, hvordan og når skal dette utbedres?
 • Utbygging av Folkestad III => hvordan planlegger Våler Vannverk at dette skal bekostes? 
 • Vi forstår at beboerne på Folkestad får vannet fra to kilder, Svinndal og Vannsjø. Kan dere utdype dette og om det er noen spesifikke utfordringer forbundet med dette?
 • Hvor sikkert er vannet vi mottar fra begge disse kilder; kan dere si noe generelt om testing av vannet og hvor hyppig dette gjennomføres. 

Tusen takk for at dere tar dette med på deres agenda. 

Vi sees den 11/1.

Med ønske om en hyggelig helg.

Vennlig hilsen fra Gudrun Berg Hansen

Folkestad II Velforening


Print artikkel Skriv ut artikkelen