Arkiv drift

Vannlekkasje ved Rødfeltet, torsdag 25 oktober.Oppdatering fredag 28.10.2016     kl. 13:05

Da er også prøve nr. 2 ferdig analysert og viser at vannet kan friskmeldes igjen og KOKEPÅBUDET OPPHEVES


Oppdatering kl. 15:50
Da er reparasjonen av Da er reparasjonen av lekkasjen ferdig.

NB! For de som bor i Rødveien 2,4,6,8,10,12,14,16 og 18, innføres det kokepåbud fra   kl. 08:00 i morgen (26. oktober). De det gjelder er varslet om dette. Les mer om kokeråd her

Det tas vannprøver både i morgen og på torsdag (27. oktober), og disse får vi svar fra på fredag. 
Ny oppdatering kommer fredag 28. oktober.

Ved Lars Bjerk
Oppdatert: (28.10.2016)

Oppdatering kl. 13:50
Gravearbeidet er godt i gang, og selve lekkasjen er funnet. Så nå jobbes det med å utbedre skaden.

Oppdatering kl. 09:25

Lekkasjen er nå funnet på jordet før Rødfeltet, mellom Texnes og Rød. Alle skal nå ha vann igjen, men dersom det ikke stemmer, ber vi deg om å ta kontakt med oss på tlf. 69287580.

25/10 kl 08:00

Vi har fått melding om at noen er uten vann, vi er ute og leter.
Så langt tyder det på at det er noen av de som bor mellom Rødkrysset og innkjøringen til Texnes som er berørt.
Oppdatering kommer når vi vet mer.

Print artikkel Skriv ut artikkelen