Arkiv drift

Avslutning av spyling av hovedledningen 2016


Vi i Våler Vannverk avsluttet spylingen av vår hovedledning 14/10-2016.

For å sikre den beste kvalitet av vannet vil vi oppfordre alle som har filtre, om å bytte det til et nytt. Dette medfører at man blir kvitt gammel skitt og humus, og dermed unngår dårlig vann og farge. Brukes kran med perlator (sil), skru av denne for å fjerne små "stein" som vil tetne og medføre mindre vann og dårligere trykk. Les meg om dette her.

Ved Lillian Neset
Oppdatert: (19.10.2016)