Arkiv drift

Vannet stenges mandag 10. oktober for de som bor i Folkestadåsen


Oppdatering onsdag 12. oktober kl. 11:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene tatt etter reparasjonen på mandag, og alle prøvene viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor oppheves kokepåbudet.

Oppdatert: (21.9.2016)

Oppdatering mandag 10. oktober kl. 12:30
Reparasjonen er nå ferdig og alle de berørte skal ha fått vannet tilbake igjen. Det blir levert vannprøver i dag og i morgen, så inntil svar på prøvene foreligger, innføres det kokepåbud. 
Ny oppdatering kommer onsdag 12/10.


Fredag 7. oktober
På grunn av en reparasjon som må utføres, vil vannet stenges for de fleste som bor i Folkestadåsen. Alle abonnentene som blir berørt av denne steningen, er varslet.

Vannet stenges kl. 09:00 og er forventet tilbake kl. 13:00. 

De berørte, blir også varslet når vannet er tilbake igjen.

Etter at vannet er tilbake kan det bli brunt vann og/eller luft i vannet. Mer om dette her.

Print artikkel Skriv ut artikkelen