Arkiv drift

Rep. av vannlekkasje ved Gunnerød i Svinndal, torsdag 1. september 2016


Torsdag 1. september -  kl. 11:15

Vi har nå fått bekreftet at lekkasjen ikke var på vårt nett, men at det var på nettet til kommunen, og at de har overtatt arbeidet på stedet. 
Vannet ble derfor ikke avstengt som opprinnelig planlagt, og alle abonnentene skal ha vann. 

Torsdag 1. september - kl. 09:10
Gravearbeidet er godt i gang, og det viser seg foreløpig at det ikke er en lekkasje på vårt nett. Derfor er vannet ennå IKKE stengt. Så alle de som er varslet har ennå ikke mistet vannet, og kan derfor bruke vann som normalt. Vi kommer tilbake med ny oppdatering utover dagen.

Onsdag 31. august 2016
Vi mistenker at det er en vannlekkasje ved Gunnerød, og det vil berøre abonnentene i nærheten av dette området. De som vi forventer blir berørt, blir varslet med brev og/eller pr. tlf. Gravearbeidet starter i morgen tidlig (torsdag), og vannet stenges torsdag 1. september, tidligst kl. 08:30.

Går alt etter planen vil det ta ca. 5 timer fra vannet stenges til det er tilbake. Men om det oppstår noe uforutsett, kan det ta flere timer å ferdigstille jobben, enn det vi har antydet. Så følg derfor med på denne siden, som vi oppdaterer fortløpende mens arbeidet pågår. 


Husk også at når reparasjonen er ferdig, og vannet er tilbake innføres det kokepåbud. 

Kan hende det kan bli litt brunt vann og/eller luft i vannet de første dagene, mer om dette her


Oppdatert: (31.8.2016)