Arkiv drift

BRUK AV HAGESLANGE, VANNING m.m.
Oppdatering 10.juli 

Magasinene ble fulle i løpet av natta slik at vi opphører restriksjonene på vanning/bruk av hageslange inntil videre, Blir forbruket for stort eller driftsproblemer oppstår  innføres restriksjoner igjen med øyeblikkelig virkning. Og det vil bare bli annonsert på vår   hjemmeside så skal du bruke slange må du sjekke vår hjemmeside først. Dette for å sikre at vi alle får vann.
  OPPDATERING 9.juli 2016

Øyeblikkelig vanningsforbud, Har vært to strømbrudd på produksjonsanlegget (Hafslund sitt nett) Vi har lite vann. Vennligst stopp all bruk av hageslange, magasinene synker fort.
Når magasinene er fulle igjen skal vi gi beskjed om at vanning er tillatt igjen

Oppdatert  4. juli 2016 

   Vi gjør et forsøk på å opphøre restriksjonene på vanning/bruk
   av hageslange  inntil videre, Blir forbruket for stort innføres
   restriksjoner igjen. Og det vil bare bli annonsert på vår hjemmeside så skal du
   bruke slange må du sjekke vår hjemmeside først.
Dette for å sikre at vi alle får
   vann.Oppdatert  24. juni 2016 
   
    Det ble innført vanningsforbud
da det totale
        vannforbruket ble for stort
.

        Men.....  trykk på  "Les mer"- knappen 


     

Oppdatert: (24.6.2016)

Vi gjør et forsøk på å tillate bruk av

 EN stk vannslange (max ½ tomme) pr. andelseier (kunde)
med de begrensninger som er gitt under.


Generelt


Hjemmesiden vår  
må alltid sjekkes før du starter med å bruke slange. Årsaken er at det kan ha oppstått hendelser som gjør at vi har har innført endringer med øyeblikkelig virkning. 

OM NATTEN er forbruket lavt
men det må det også være for at magasinene skal kunne fylles opp igjen før påfølgende dag. Klarer vi ikke å få fylt de opp igjen i løpet av natta blir det totalforbud med øyeblikkelig virkning.  Det er også verdier fra nattens «forbruk» som gir oss indikasjoner på om det er vannlekkasjer. Dersom det foregår vanning, kan det lure oss og vanningsforbud kan bli innført uten at det er noen grunn til det.  Det vil også vanskeliggjøre vår jobb med å lokalisere en eventuell vannlekkasje,  noe som gir høyere kostnader som kan resultere i at vi må øke prisene våre. 

Dette er grunnen til at det
ikke tillates å vanne gjennom natten.


Hagevanning

For å spre vanning med slanger mest mulig
kan de som har husnummer som slutter på
   
          * 0,2,4,6 og 8 vanne på mandager og torsdager fra kl. 18:00 - 21:00

          * 1,3,5,7 og 9 vanne på tirsdager og fredager fra kl. 18:00-21:00.

Å foreta havevanning med å fylle vann fra kran og bære rundt og vanne fra kanne er det fri adgang til.

Tips om hagevanning 

For egen og andres del, vann ikke oftere eller lengre enn nødvendig. 

Svetteslanger
er i denne sammenheng å betrakte som slange og kan bare brukes i samme tidsrom som vanlig slange til vanning.


Husvask

Lørdager, hele dagen. Dersom det  ikke IKKE VANNES mellom kl. 18:00-21:00, de to dagene vanning er tillat, kan hus vaskes i denne tiden også.


Bilvask

Husstandens biler kan spyles vaskes når det passer den enkelte bileier.


Spyling av gårdsplasser o.l. 

Vi setter pris på at ikke utføres nå når det er varmt.  I så fall må det gjøres i stede for hagevanning


Har du spørsmål eller er i tvil om hva vi mener

Ta kontakt med oss på telefonen i kontortiden (08:00- 15:30) eller send oss en Epost  til post@vaalervannverk.no


Tips!  Om vannsparing
           Print artikkel Skriv ut artikkelen