Arkiv drift

Dammyr område


Fredag 20. mai 2016 kl. 09:05

Vi har nå fått svar på prøvene som ble levert til analyse, både onsdag og torsdag. De viser begge godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.


Oppdatert: (20.5.2016)

Onsdag 18. mai 2016 kl. 14:50
Da er jobben ferdig, og vannet er tilbake igjen. Det leveres vannprøver for analyse i dag og i morgen, og svaret på disse kommer på fredag (20/5). 
Vi minner derfor om kokepåbudet som gjelder inntil svaret på vannprøvene foreligger. 
Ny oppdatering kommer fredag (20/5) på formiddagen.

Onsdag 18. mai 2016 kl. 14:10
Arbeidet pågår fortsatt, og ny oppdatering kommer ca. kl. 16:00

Onsdag 18. mai 2016 kl. 11:50
Arbeidet er godt i gang, og ny oppdatering kommer ca. kl. 14:00

Onsdag 18. mai 2016 kl. 09:15

Vannet er stengt, arbeidet startet.
Ny oppdatering kommer senest kl. 12:00
 
Det er de som er tilkoblet nettet på Dammyr (innenfor "sort ring"), som blir berørt. Se kart

Vannet stenges den 18. mai 2016  kl 09:00 da det skal monteres et brannvannsuttak i en kum.

Om det ikke oppstår noe uforutsett så regner vi med at vannet er tilbake ca kl: 16:00.

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet.
Jobben medfører at rørene må kappes og forurensning kan komme inn i rørene i f. m det arbeidet. Etter utført jobb vil rørene bli kloret og vannprøver tas for analyse før vannet kan drikkes. Derfor blir det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her. Vi vil motta svar på analysen på fredag eller mest sannsynlig lørdag. Så fort svar foreligger vil vi oppdatere vår hjemmeside.

Om det oppstår problemer etter at vannet er tilbake, se her.

Hjemmesiden vil bli oppdatert under arbeidets gang

Alle kunder vi vet vil bli berørt skal være/blir varslet med brev. Noen kunder er/vil bli varslet om at de KAN bli uten vann. Usikkerheten ligger i at vi ikke vet hvor hver enkelt kunde er tilkoblet vårt nett. I noen tilfeller har vi opplevd at ting ikke fungerer som forutsatt og vi må foreta andre koblinger enn det vi har planlagt. Derfor har vi varslet på denne måten.  

I brevet finnes også tips om hva som kan gjøres før og mens vannet er borte og hva du bør gjøre etter at vannet er tilbake igjen. Denne artikkelen vil bli oppdatert mens jobben pågår, så følg med. Vi legger ut informasjon så fort vi er ferdige og dere kan benytte vannet igjen.Print artikkel Skriv ut artikkelen