Arkiv drift

Deler Vassbygda


Oppdatert lørdag 14.05.2016 kl. 11:45

Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble levert til analyse i går (13/5), og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Så derfor oppheves kokepåbudet.

Vi ønsker alle en riktig god pinse og 17. mai.

Oppdatert: (10.5.2016)


Arbeidet er godt i gang ved Bjørnerød.

Oppdatert 13.05.2016 kl. 11:30
Vi har i dag fått svar på prøvene som ble levert til analyse i går. De viser godkjent drikkevannskvalitet.
Det er også levert en ny vannprøve i dag, som vi får svar på i morgen. Vi må ha godkjente prøver 2 dager på rad, for å kunne friskemelde vannet. Så derfor gjelder fortsatt kokepåbudet.
Ny oppdatering kommer lørdag (14/5) formiddag. 


Oppdatert 12.05.2016 kl: 15:45
Da er spylingen avsluttet, og alle skal ha fått vannet tilbake igjen. Det leveres vannprøver for analyse nå i dag og i morgen, og svaret på disse kommer på lørdag. Vi minner derfor om kokepåbudet som gjelder inntil svaret på vannprøvene foreligger. 

Ny oppdatering kommer lørdag 14/5, innen kl. 12:00.Oppdatert 12.05.2016 kl. 15:05
Spylingen er nå i gang, og ny oppdatering kommer ca. kl. 16:00

Oppdatert 12.05.2016 kl. 13:30

Vi holder omtrent skjema ny oppdatering ca. kl. 15:00

Oppdatert 12.05.2016 kl. 10:15
Vi har avdekket rørene og det viser seg at rørene har en anden dimensjon enn det som står i dokumentasjonen. Nye dele må skaffes og vil forsinke jobbet. Ny oppdatering ca. kl 13.00.

Oppdatert 12.05.2016 kl. 09:15
Vannet er stengt, arbeidet startet.  
Ny melding kommer senest kl. 13.00 hvis vannet ikke er tilbake før den tid. 

Opprindelig melding 10.05.2016 
Det er de som er tilkoblet nettet vårt syd for Guthusveien, de som bor på østre side av vannet og noen nord for Bjørnerødvannet. Se kart

Vannet stenges den 12. mai 2016  kl 09:00 da en defekt kum skal skiftes.

Om det ikke oppstår noe uforutsett så regner vi med at vannet er tilbake ca kl: 16:00.

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet.
 
Jobben medfører at rørene må kappes og forurensning kan komme inn i rørene i f. m det arbeidet. Etter utført jobb vil rørene bli kloret og vannprøver tas for analyse før vannet kan drikkes. Derfor blir det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her. Vi vil motta svar på analysen på fredag eller mest sannsynlig lørdag. Så fort svar foreligger vil vi oppdatere vår hjemmeside.

Om det oppstår problemer etter at vannet er tilbake, se her.

Hjemmesiden vil bli oppdatert under arbeidets gang 

Alle kunder vi vet vil bli berørt skal være/blir varslet med brev. Noen kunder er/vil bli varslet om at de KAN bli uten vann. Usikkerheten ligger i at vi ikke vet hvor hver enkelt kunde er tilkoblet vårt nett. I noen tilfeller har vi opplevd at ting ikke fungerer som forutsatt og vi må foreta andre koblinger enn det vi har planlagt. Derfor har vi varslet på denne måten.  

I brevet finnes også tips om hva som kan gjøres før og mens vannet er borte og hva du bør gjøre etter at vannet er tilbake igjen. Denne artikkelen vil bli oppdatert mens jobben pågår, så følg med. Vi legger ut informasjon så fort vi er ferdige og dere kan benytte vannet igjen.


Print artikkel Skriv ut artikkelen