TESTSIDE

Informasjonen ifm med driftsproblemer 4-6 desember 2015


Se info under "Les mer"

Ved Lillian Neset
Oppdatert: (07.12.2015)


Vi tar gjerne i mot innspill på hvordan vi kan bli bedre, så ring 95 19 71 78 eller send oss en epost. Vi er opptatt 9, 10 og 11 desember og vil ikke kunne ta telefonen disse dagene.

Men litt om hvordan vi prøver å gjøre det pr. i dag.
  • Første mål er å vurdere om det er fare for at det kan oppstå vannmangel ved at store mengder forsvinner. Hvis det er det, så er prioriteringen å stoppe lekkasjen først (slik var det på fredagen)
  • Deretter legger vi ut informasjon på vår hjemmeside om at en feil er oppstått og informasjon om at mer info kommer. I dette tilfelle tok det ca. 15 minutter fra vi fikk første telefon til første melding (15:25) lå på vår hjemmeside. Så blir det oppdateringer fortløpende. Fredag var det 4 stk, lørdag 7 stk. søndag null og mandag to stk.
  • Starter søket etter årsaken.
Hvordan varsler vi
  • Det vurderer vi ut i fra situasjonen, og hvordan vi tror vi når flest mulig på den mest effektive måten
  • Vi har valgt hjemmesiden da den har vi full kontroll på selv. Vi har også, ved utsendelse av innkalling til årsmøte de siste 2 årene, oppfordret til å gjøre seg kjent med vår hjemmeside, bl.a for å bli oppdatert ved problemer/feilsituasjoner.
  • Å basere seg på presse, radio viser erfaringen at det hender de ikke får med seg det vesentlige og også viktig informasjon blir feilsitert eller uteglemt. Derfor fikk vi Moss Avis og NRK Østfold til å henvise til vår egen hjemmeside. Om dere får informasjon fra andre enn oss så sjekk vår hjemmeside.
  • Facebook, Twitter og andre er selvsagt mulig å bruke, men det krever resurser og vil nok koste mer enn det smaker
  • SMS varsling er muligheter vi ser på, men det er heller ikke vanntett. Står din telefon registrert på firma eller du har reservert deg fra telefonkatalogen så faller du utenom. Men dette er en ordning vi skal se på etter hvert.
  • Er det ikke akutt feil, så har det hendt at vi har rukket å varsle med brev. I tilfeller der det er få abonnenter har vi også brukt SMS ved å lete opp hver enkelt kunde og lagt det inn på egen telefon.

Av denne hendelsen har vi lært at vi skal prøve å legge mindre tekst på forsiden slik at alle oppslagene blir lettere å se, så får de som vil se mer klikke seg videre inn. 

Vi har via omveier fått signaler at noen ikke har funnet saken på vår side under "når feil oppstår". Tanken vår var ikke å legge inn feilen her, men mer generell orientering rundt det. Nå har vi lagt inn en tekst helt på toppen på den siden som viser en link, til de to sidene som våre feil blir oppdatert, arkivert.Print artikkel Skriv ut artikkelen