TESTSIDE

TEST - VANNET STENGES DEN XXXXXXXXXXX 2015


På grunn av nødvendig arbeide vil vannet i deler av Vassbygda bli uten vann.  Det er våre kunder innefor det røde området i kartet som blir berørt.

Vannet stenges kl.: xx:xx , den XX/XX 2015

Alle berørte kunder skal ha fått tilsendt informasjon i brevs form

Etter at jobben er utført vil vi desinfisere rørene ved hjelp av klor, rørene vil bli spylt og vannprøver tatt. Se utsendt brev brev.  Når vannet er tilbake er det KOKEPÅBUD  (mer om koking)

Denne siden vil bli oppdatert under arbeidets gang, når vannet er tilbake, når vi  kloret og spylt rørene, resultat av prøvene og nåe kokepåbudet oppheves. Så følg med.

Om det skule lukte/smake klor, være brunt vann eller luft i rørene (hvite små bobler) så se her


Ved Lars Bjerk
Oppdatert: (09.11.2015)