Arkiv drift

Brudd på vannledningen i krysset mot Såner.


Mandag 9/11 - kl. 9:05
Resultatet av vannprøvene som ble tatt etter reparasjonen torsdag (5/11), viser verdier godt innenfor kravene til drikkevannsforskriften, og derfor oppheves kokeanbefalingen.

Ved Lars Bjerk
Oppdatert: (05.11.2015)


Lørdag 7/11 kl. 11:25

De første prøveresultatene foreligger, og viser godkjente verdier. Men de som har nedsatt immunforsvar, anbefaler vi forsetter med å koke vannet da vi først på mandag har resultatet på KIMtall (de må dyrkes over flere dager).

Torsdag 5/11 - kl. 15:23
Skaden er reparert, og rørene er spylt, så nå skal alle de berørte abonnentene ha fått vannet tilbake igjen. NB! De første dagene etter reparasjonen, kan det bli brunt vann, luft i vannet og klor i vannet, les mer om dette her. Klesvask, i allefall hvitvask, kan derfor med fordel utsettes.

Det tas vannprøver etter reparasjonen, og vi innfører derfor kokepåbud, inntil svar på vannprøvene foreligger.

Ny oppdatering kommer tidligst lørdag (7/11).


Torsdag 5/11 - kl. 09:50

Vi har fått melding om at vannledningen er gravd av ved krysset mot Såner. Det betyr at abonnentene i området Kasper og Gylder er uten vann. Ny oppdatering kommer.Print artikkel Skriv ut artikkelen