Arkiv drift

Brudd på vannledningen i Vassbygda - Mosserosveien og Grepperødveien

OBS det har vært to graveskader i området
Skaden som vi her beskriver gjelder IKKE den i Guthusveien

Mandag kl 16:05

Resultatet av vannprøven sier at prøven som ble tatt var godt innenfor kravet til drikkevannsforskriften.
Kokeanbefallingen oppheves


Lørdag kl 11:10
De første prøveresultatene foreligger og viser godkjente  verdier. Men de som har nedsatt imunforsvar anbefaler vi forsetter med å koke vannet da vi først på mandag har resultate på KIMtall (de må dyrkes over fleredager)Fredag 30/10 kl. 13:20

OBS det har vært to graveskader i området
Skaden som vi her beskriver gjelder IKKE den i Guthusveien


Vi regner med å ha resultatet av de første analysene på lørdag. Så fort de blir kjent for oss vil vi oppdatere hjemmesiden

Torsdag 29/10 kl. 10:45
Skaden er nå reparert, og alle skal ha vannet tilbake igjen. Det tas vannprøver, etter reparasjonen, og vi innfører derfor kokepåbud for de berørte abonnentene, inntil svar på vannprøvene foreligger. Ny oppdatering kommer.


Torsdag 29/10 kl. 08:40
Vi har nå fått melding om nytt brudd på vannledningen i Vassbygda, og det medfører at abonnentene i Grepperødveien og Mosserosveien, er uten vann. Ny oppdatering kommer.

Oppdatert: (30.10.2015)