Arkiv drift

Rørbrudd på privat ledning, Grepperød


Torsdag 22/10, Kl. 12:00
Det har oppstått et brudd på vannledning, slik at de av våre kunder som bor på østsiden av Grepperødfjorden er berørt.
Da dette er et privat anlegg, blir reparasjonen utført uten at vannverket deltar eller har ansvar.

Men som en service til våre kunder legges denne meldingen ut som en informasjon.
Vi har fått en antydning om at reparasjonen forventes å være ferdig innen kl. 14:00 i dag.


Oppdatert: (22.10.2015)