Arkiv drift

Vannlekkasje Vassbygda


Lørdag 24/10 kl. 09:55
Vannprøvene som ble tatt etter reparasjonen på tirsdag (20/10), viser nå godkjent drikkevannskvalitet.

Vi opphever derfor kokeanbefalingen.Torsdag 22/10 kl. 11:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble levert for analyse i går. Bakteriene E-colie og koliforme viser godkjent verdi (0) i forhold til drikkevannsforskriften. Men vi venter på svar på Kim-tallet, som det normalt tar 3 dager å analyser.
Vi anbefaler derfor å koke vannet inntil ny oppdatering kommer på lørdag (24/10)

Oppdatert: (24.10.2015)

Tirsdag 20/10 kl. 16:35
Reparasjonen av skaden er utført, rørene spylt, Vann kan brukes  Men husk kokepåbud,Kokepåbvudet oppheves med en ny melding her. Tidligst torsdag.
Kl. 15:30
Reparasjonen av skaden er utført, og rørene spyles, før vannet kan brukes. NB! Ikke tapp vann før ny melding kommer.
Kl. 13:40
Feilen er nå avdekket og reparasjonen av skaden er godt i gang. Ny oppdatering kommer senest kl. 15:30
KL. 11:55
Vi har fått beskjed om at det er en lekkasje på vannledningen i Vassbygda. Ny melding kommer når vi vet noe mer.


Print artikkel Skriv ut artikkelen