TESTSIDE

Oppslaget er under arbeid

VI SØKER ETTER VA-INGENIØR / MEDARBEIDER MED TEKNISK BAKGRUNN

Våler Vannverk SA er et privat Samvirkeforetak med ca. 1600 andelseiere og leverer drikkevann til de aller fleste innbyggerne i Våler kommune (Østfold). Kloakk og overvann er kommunens ansvar. Vårt produksjonsanlegg ble satt i drift i 2006 og har en årlig produksjon på ca. 300 000 m³.  For å kunne levere vann til våre 1600 kunder har vi et distribusjonsnett som består av bl.a. 2 basseng, ca. 80 km med vannledninger med ca. 400 kummer. Vi har to ansatte og vi kjøper nesten alle tjenester ute på det åpne markedet. Kommunen har stor vekst og når vedlikeholdsbehovet i tillegg øker trenger vi å utvide vår staben med en ny fast stilling. Vannverket har en sund økonomi.Oppdatert: (15.10.2015)ARBEIDSOPPGAVER              

Våler vannverk SA har en veldig liten organisasjon som ønsker at de fleste ansatte kan betjene de fleste oppgavene innenfor.

  • Daglig drift som å overvåke ledningsnett og egen produksjon v.h.a . datasystemer.
  • Svare på løpende henvendelser fra våre kunder
  • Delta i planlegging og gjennomføring av nye prosjekter og større rehabiliteringsprosjekter på egenhånd, sammen med Våler kommune og private utbyggere
  • Arbeidsrutiner, Internkontroll og avviksbehandling
  • Samarbeide med Mattilsynet og andre myndigheter
  • Deltagelse i budsjettarbeid og innføring av digitalt kartverk og driftsovervåkningssystemer

 

KVALIFIKASJONER

Som et lite firma søker vi etter en person som har kunnskap og helst bred erfaring innen flere av de fagområdene vi er innom

  • Prosjektering, bygging, drift av infrastruktur.
  • Prosjektledelse/deltagelse
  • Drift av prosessanlegg
  • God kjennskap til bruk av data som verktøy (Word, Excel, MS Office).

 

 

LØNN Etter avtale / KR:_____________. 

 

VEDR. SPØRSMÅL til stillingen, ta kontakt med daglig leder Lars Bjerk, tlf. 951 97 178

Evt. på mail: lars@ vaalervannverk.no

 

KORTFATTET SØKNAD med CV sendes Våler Vannverk SA, Vestlia 1, 1592 Våler,

eller på e-post til: lars@ vaalervannverk.no.

 

 SØKNADSFRIST  :15. september 2009

 

 

 Print artikkel Skriv ut artikkelen