Arkiv drift

Vannlekkasje mellom Vestland og Nordbybråten, 21 og 22. september


NB! Belastningen på nettet vårt er nå veldig stor fra Vestland til Rødsund bru inkl. Folkestad, Ven, Vassbygda, Kure og Gyldermyra slik at trykket kan bli dårligere enn normalt, spesielt for de som bor høyt i terrenget.

Oppdatering lørdag 26. september kl. 11:15

Nå har vi fått svar på prøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Det betyr at anbefalingen om å koke vannet oppheves.

God helg til alle, og spesielt de som har vært berørt, samt de som har stått på og jobbet disse dagene.


Oppdatert: (21.9.2015)

Oppdatering fredag 25. september kl. 12:50
Nå har vi fått svar på vannprøvene som ble tatt i går, og de tilfredsstiller kravene til drikkevannsforskriften, når det gjelder bakteriene E-colie og koliforme. KIM-tallet (tar 3 dager å få analysert) får vi svar på i morgen (lørdag 26/9), og da kommer vi med en ny oppdatering. 

NB! Vi ANBEFALER derfor at alle abonnentene mellom Vestland og Nordbybråten, FORTSATTKOKER VANNET.


Oppdatering torsdag 24. september kl. 10:20

Resultatet av vannprøvene som ble tatt i går, viser IKKE tilfredsstillende drikkevanns-kvalitet.
Det betyr at KOKEPÅBUDET FORTSATT GJELDER for alle abonnentene mellom Vestland og Nordbybråten.
Nye vannprøver er allerede på vei for analyse i dag, og ny oppdatering kommer når vi får svar på disse i morgen (fredag 25/9). 


Oppdatering tirsdag 22. september kl. 15:55
Nå skal alle ha vannet tilbake igjen. Noen kan den neste timen oppleve dårlig trykk, grunnet spyling av rørene.
NB! Vi tar vannprøver for levering til analyse de neste dagene, så inntil analyseresultatene foreligger,innføres det KOKEPÅBUD for alle abonnentene mellom Vestland og Nordbybråten. 
De første dagene etter reparasjonen, kan det bli brunt vann, luft i vannet og klor i vannet, les mer om dette her. Klesvask, i allefall hvitvask, kan derfor med fordel utsettes.
Når vi får svar på vannprøvene, kommer vi med en oppdatering, tidligst torsdag 24/9.

Oppdatering tirsdag 22. september kl. 14:10
Lekkasjen er nå ferdig reparert. Men den gjenstår noe arbeid, samt spyling før vannet er tilbake.

NB! Husk at når vannet er tilbake igjen, innføres det KOKEPÅBUD for alle abonnentene mellom Vestland og Nordbybråten. 

De første dagene etter reparasjonen, kan det bli brunt vann, luft i vannet og klor i vannet, les mer om dette her. Klesvask, i allefall hvitvask, kan derfor med fordel utsettes.

Ny oppdatering kommer innen kl. 16:00

Oppdatering tirsdag 22. september kl. 12:30
Ledningsbruddet er nå avdekket, og straks starter reparasjonen av skaden. Det vil fortsatt ta tid før vannet er tilbake igjen. Ny oppdatering kommer.

Oppdatering tirsdag 22. september kl. 10:25
Gravearbeidet er i gang, men det viser seg også at det er andre rør ved vår vannledning, som gjør jobben utfordrende. Ny oppdatering kommer.


Oppdatering tirsdag 22. september kl. 06:55
Arbeidet i grøfta starter opp igjen kl. 08:00. Ny oppdatering kommer.
Det er mulig å hente vann både på kirkegården og på Pumpestasjonen som ligger på venstre side i bunnen av Skjønnerødbakken, mot Svinndal.

NB! Husk at kokepåbudet for abonnentene mellom Vestland og Syverød handel, som fikk igjen vannet i går kveld, fortsatt gjelder inntil videre.

Oppdatering kl. 20:25
Store mengder vann renner inn i grøfta, noe som gjør det umulig å foreta reparasjonen. Vi jobber utover natta med å få tak i større og bedre pumpekapasitet. Håper at vi kan starte opp igjen i morgen tidlig. VI BEKLAGER OG GJØR ALT VI KAN. 
Det er mulig å hente vann både på kirkegården og på Pumpestasjonen som ligger på venstre side i bunnen av Skjønnerødbakken. 

NB! Noen av abonnentene mellom Vestland og Syverød handel, har nå fått vannet tilbake. Disse MÅ KOKE VANNET inntil videre. 

Det betyr at fleste abonnentene mellom Vestland og Nordbybråten fortsatt er uten vann.

Ny oppdatering kommer i morgen.

Oppdatering kl. 16:30
Gravearbeidet på skadestedet har akkurat startet, så det vil fortsatt ta tid før vannet er tilbake. Det er mulig å hente vann på kontoret på Folkestad og på pumpestasjonen som ligger på venstre side, i bunnen av skjønnerødbakken, mot Svinndal. Ny oppdatering kommer.

Oppdatering kl. 13:45
Lekkasjen er nå lokalisert, og alle abonnentene mellom Nordbybråten og Vestland blir uten vann til lekkasjen er reparert. Ny oppdatering kommer når vi vet mer.

Mandag 21/9 Kl. 12:07
Vi har oppdaget en vannlekkasje mellom Skjønnerød og Vestland. Vi har mannskap ute å jobber. Abonnentene fra Vestland, Berg, Folkestad, Ven, Kure vil ha vannet tilbake igjen om ca. 1 time.

Oppdatering kommer.


Print artikkel Skriv ut artikkelen