Arkiv drift

Lekkasje Skjønnerød - Nordbybråten 28. og 29. august


Belastningen på nettet vårt er veldig stort fra Nordbybråten til Rødsund bru inkl. Folkestad Vassbygda, Kure og Gyldermyra slik at trykket kan bli dårligere enn normalt, spesielt for de som bor høyt i terrenget.

Oppdatering 4. september kl. 12:38

Vannprøvene viser nå godkjent drikkevannskvalitet, og derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET.


En stor takk til de berørte abonnentene, og alle som har stått på og jobbet disse dagene.

Oppdatert: (28.8.2015)

Oppdatering 3. september kl. 12:42
Det viser seg at et av parameterne på prøven som ble tatt på mandag, og som det tar 3 dager å få analysert, IKKE tilfredsstiller drikkevannskvaliteten. Det ble også tatt tilsvarende prøve på tirsdag og onsdag, som vi får svar på i morgen (fredag) og lørdag. Samtidig leverer vi en prøve til analyse i dag også.

NB!!! Så det betyr at KOKEPÅBUDET FORTSATT GJELDER for alle abonnentene mellomSkjønnerødtoppen og Nordbybråten.

Ny oppdatering kommer i morgen.

Oppdatering 2. september kl. 09:35
Selv om resultatet av vannprøvene som ble tatt i går, viser godkjent drikkevannskvalitet, må vi levere vannprøver for analyse i dag også. De får vi svar på i morgen (torsdag), og først da kan vi evt. oppheve kokepåbudet.

NB!!! Så det betyr at KOKEPÅBUDET FORTSATT GJELDER for alle abonnentene mellom Skjønnerødtoppen og Nordbybråten.

Ny oppdatering kommer i morgen, når resultatet foreligger.

Oppdatering 1. september kl. 09:15
Resultatet av vannprøven som ble tatt i går, var bedre enn den forrige prøven, men den tilfredsstiller fortsatt IKKE kravene til drikkevannsforskriften.

Det betyr at KOKEPÅBUDET FORTSATT GJELDER for alle abonnentene mellom Skjønnerødtoppen og Nordbybråten.

Vi foretar spyling før ny vannprøve blir levert for analyse i dag, og vi venter svar i morgen (onsdag). Ny oppdatering kommer når analyseresultatet foreligger.

Oppdatering 31. august kl. 08:55
Resultatet av vannprøvene som ble tatt etter reparasjonen lørdag, viser IKKE tilfredsstillende drikkevannskvalitet. 

Det betyr at vannet fortsatt MÅ kokes for alle abonnentene mellom Skjønnerødtoppen og Nordbybråten.

Ny vannprøve blir levert for analyse i dag, og vi venter svar på denne i morgen (tirsdag). Ny oppdatering kommer når analyseresultatet foreligger.

Oppdatering 29. august kl. 18:45
Reparasjonen er ferdig, og alle skal nå ha vannet tilbake igjen. 
NB! Minner også om at det innføres KOKEPÅBUDinntil analyseresultatene foreligger, tidligst mandag. 
Dette kokepåbudet gjelder for alle abonnentene mellom Skjønnerødtoppen og Nordbybråten.

De første dagene etter reparasjonen, kan det bli brunt vann, luft i vannet og klor i vannet, les mer om dette her. Klesvask, i allefall hvitvask, kan derfor med fordel utsettes.

Oppdatering 29. august kl. 11:15
Gravemaskinene er nå kommet fram til skadestedet. Men det må både dreneres vekk vann og graves en del, før selve reparasjonen kan starte. Så derfor vil det gå mange timer før vannet er tilbake igjen. Ny oppdatering kommer.

NB! Husk at når vannet er tilbake igjen, innføres det KOKEPÅBUD.

De første dagene etter reparasjonen, kan det bli brunt vann, luft i vannet og klor i vannet, les mer om dette her. Klesvask, i allefall hvitvask, kan derfor med fordel utsettes.

Oppdatering 18:00
Lekkasjen er mest sannsynlig funnet. Men på grunn av ulendt terreng og mye skog, må det hugges og gjøres fremkommelig for gravemaskin. Disse forberedelsene planlegges utført i kveld, slik at reparasjonen kan starte i morgen. 
Ny oppdatering kommer når gravearbeidet starter i morgen.

Oppdatering 14:20
Lekkasjen er ennå ikke funnet, og letingen pågår fortsatt. Ny oppdatering kommer.

NB! Abonnentene mellom Skjønnerødtoppen og Nordbybråten som nå har vann, MÅ koke vannet inntil videre.Oppdatering 11:25
Lekkasjen er fortsatt ikke funnet, og letingen pågår for fullt. For de berørte abonnentene er det mulig å hente vann på pumpestasjonen som ligger på venstre side i bunnen av skjønnerødbakken, mot Svinndal. Ny oppdatering kommer når vi vet noe mer.


Oppdatering 08:45
Lekkasjen er ennå ikke funnet, og letingen fortsetter. Ny oppdatering kommer.

Oppdatering 03:50
Vi har fått bekreftet at det er en lekkasje mellom Skjønnerødtoppen og Nordbybråten. Traseen må befaret og er vanskelig å gå slik at vi kan ta timer før vi finner den. 

lagt ut 28/8kl.  02:50
Vi mistenker at det er stor vannlekkasje mellom Skjønnerødtoppen og Norbybråten. Alle som er tilkoblet hovedvannledningen her vil kunne bli uten vann. Andre kan også bli berørt med lite vann og dårlig trykk mens letingen foregår.


Print artikkel Skriv ut artikkelen