Arkiv drift

Vannlekkasje i Bråtebygda 8. og 9. august


Vannprøvene viser godkjent drikkevannskvalitet

KOKEPÅBUDET  OPPHEVES !!!

Takk for hjelpen

God helg til alle og spesielt til alle berørte og de som har stått på disse 14 dagene !!!!

Oppdatert: (18.8.2015)


Her "sniffer" vi etter gass og lyter med spesialutstyr

Oppdatering torsdag 20. August, kl. 14:30
Jobben er nå ferdig, og alle skal ha vannet tilbake igjen.
NB! Husk kokepåbudet som gjelder inntil analyseresultatene foreligger, tidligst lørdag (22/8)

Viktig: Les denne artikkelen for mer nyttig informasjon


Oppdatering torsdag 20. August, kl. 13:00

Vi starter nå å klore røret, så vannet er nok ikke tilbake før om 1-2 timer. Ny melding kommer når vannet er tilbake.
Oppdatering torsdag 20. August, kl. 09:00
Vannet stenges nå. Siden oppdateres når vannet er tilbake igjen.

Oppdatering 19. August
Vannet stenges i morgen, torsdag 20/8 kl. 09:00, og planen er at vannet skal være tilbake igjen innen kl. 13:00. Denne siden oppdateres i morgen.


NB! Les også viktig info som ble lagt ut i går (onsdag 18/8, kl. 22:00)

Oppdatering 18. August kl 22:00
Vi regner med å bli ferdig med å grave og legge rørene i morgen (onsdag). Da skal det ligge tilrette for å koble til det nye røret på torsdag formiddag, Klokkeslette kommer vi tilbake til på onsdag ettermiddag.

Vi kommer til å klore det nye røret for å desinfisere det, men vi vil på det sterkeste anbefale at vannet kokes frem til vannprøver viser godkjent kvalitet. Alt avhengig av når vi blir ferdige og får levert prøven kan vi få svar på de viktige parameterene på fredag eller lørdag.


Viktig : Les denne artikkelen for mer nyttig informasjon


Oppdatering 14. August kl 16:00


Følgende brev vil bli sendt til de som var berørt av feilen  Oppdatering 13. August kl 10:00


Vi har fått bekreftet at de to prøvene vi har levert inn er uten E-colie og Koliforme bakterer. Derfor kan vi oppheve kokeforbudet.

                                          Når ny trase skal tas i bruk (tilkobles) vil det bli en ny runde 
                                          med koking, men det kommer vi tilbake t
ilOppdatering 12. August
Vi har så langt ikke mottatt noen meldinger om problemer så vi tolker det dithen at alle har vann nok.
Alt er ikke avklart ennå med den nye grøfta så vi finner det mest fornuftig å varsle at vi utsette starten til over helga. 

Den provisoriske forbindelsen vil være i drift mens vi graver og legger nye rør, men når det nye røret skal tilkobles tilførselen til Bråtebygda vil det bli stopp i vannleveransen på noen timer, tidspunktet vil bli varslett senere.

Vi venter svar på de viktigste vannprøvene fra laboratoriet i løpet av morgendagen (torsdag den 13/8)

OPPDATERING 10. August

KL 17:00
Vi har besluttet at røret ikke skal repareres da det vil bli både dyrt og tidkrevende. Ny trase vil bli gravd og helt nytt rør legges i en lengde på ca 80 m.
Siden alle har vann vil vi bruke litt tid på å skaffe mest mulig informasjon om hva som ligger i bakken og påvisning er bestilt. Materiell vil også bli bestilt. Så fort det er i orden vil vi ta det i ordinær arbeidstid  det er lavest forbruk og ferrst vil bli berørt.

Telefon nr i "DITT DISTRIKT" Og GULESIDER.NO er FEIL !!!!!!!!!!!

 Det er grunnen til at dere som har ringt det nummeret ikke har kommet frem 

Riktig nummer er som oppgitt på siste faktura  er 69  28  75  80 (gjelder alle henvendelser også feilmeldinger)OPPDATERING 9. August 2015

Kl 23:45
Nå skal alle ha fått vannet tilbake.
Ledningen som legges er liten med begrenset kapasitet slik at trykk og mengde kan til tider være dårlig. Vi oppfordrer alle til Å BRUKE SÅ LITE VANN SOM MULIG.
Luft i rørene, brnt vann vil sikkert forekomme se vår hjemmeside

Gi oss en tilbakemelding på post@vaalervannverk.no eller på tlf. 69 28 75 80 (24 timer) om det er andre problemer

Kl 22:20
Vi har koblet ferdig, skal snart prøve å fylle opp rørene Ledningen som legges er liten med begrenset kapasitet slik at trykk og mengde kan til tider være dårlig. Vi oppfordrer alle til Å BRUKE SÅ LITE VANN SOM MULIG.
Kokepåbudet gjelder se rammen over


Kl 21:15
Bilen fra Sarpsborg er ankommet med provledningen, arbeidet i gang med å trekke den ut og  montere, koble seg på hver side av skadestedet. Oppstår det ikke noe uforutsett håper vi på å være ferdig slik at vi kan begynne å fylle rørene før kl 24:00. Ledningen som legges er liten med begrenset kapasitet slik at trykk og mengde kan til tider være dårlig. Vi oppfordrer alle til Å BRUKE SÅ LITE VANN SOM MULIG.


I morgen avgjør vi om vi kommer til å gjøre forsøk på å grave frem røret eller om vi velger å anlegge en helt ny trase på snaue 100 meter.

Kl. 19:30
Vi har gravd mye og antar at vi er på rett sted, MEN det viser at det ligger mange andre rør over vår vannledning og det ligger dypt slik at vi kommer ikke til . Vi klarer ikke å få dette reparert i dag og går i gang med å legge noe under 100 meter med provisorisk ledning forbi skadestedet.Bil er på vei til  Sarpsborg for å hente ledningen. Målet vårt er å jobbe så lenge vi finner det forsvarlig med håp å få det gjort før vi gir oss. Ledningen som legges er liten med begrenset kapasitet slik at trykk og mengde kan til tider være dårlig. Vi oppfordrer alle til Å BRUKE SÅ LITE VANN SOM MULIG.

I morgen avgjør vi om vi kommer til å gjøre forsøk på å grave frem røret eller om vi velger å anlegge en helt ny trase på snaue 100 meter.

Ny oppdatering kommer senest rundt midnatt
KL.17:45
Vi har nå benyttet gass (spesialfirma) for å lokalisere stedet. Vi fikk utslag på "snifferen " og håper for alles del at vi er på rett sted.
Ny oppdatering kommer etter lekkasjen er funnet.

kl 15:00
Lekkasjen var ikke der man trodde. Er snart igang med å gjøre et nyt søk. Vil fortsatt gå mange timer før vannet er tilbake VI BEKLAGER OG GJØR ALT VI KAN


kl 10:30
"Spesialistfirmaet" mener at de har klart å måle seg frem til stedet hvor lekkasjen er. Grasvemaskin er på vei til stedet
Ny oppdatering kommer når vi har avdekket og vurdeert omfanget av jobben vi står ovenfor

Kl. 22:00
Letingen er avsluttet for kvelden, og det blir innhentet hjelp til å lokalisere lekkasjen fra i morgen tidlig kl. 09:00. Det er mulig å hente vann på kirkegården. Ny oppdatering kommer i morgen, når vi vet noe mer.


Kl. 17:50
Dessverre er vannlekkasjen ennå ikke funnet, og letingen pågår fortsatt.

Kl. 14:25
Vannlekkasjen er fortsatt ikke funnet, og letingen pågår for fullt. Vi oppdaterer siden så fort vi vet noe mer.

Kl. 11:30
Vi leter etter en vannlekkasje. Vannet er stengt for abonnentene mellom Fosseberget og Lunner. Foreløpig er det vanskelig å antyde når vannet er tilbake igjen, da lekkasjen ennå ikke er funnet.

Ny oppdatering kommer ca kl. 14:30

Print artikkel Skriv ut artikkelen