Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.

Årsmøte 2017 avholdes 13. juni kl. 19:00, på Herredshuset


For de som ønsker å fremme saker til årsmøte så er fristen 10 april, mer om det finnes her

Sakspapirer og protokoll er/vil etter hver bli lagt ut her