TESTSIDE

Vannlekasje 13/2 2015


KL 07 :50
Så langt har vi bare registrert et stort forbruk, vi er i ferd med å starte opp med å lete. Noen vil nok bli uten vann over kortere eller lengre tid. Følg med på hjemmesiden den vil bli oppdatert utover dagen når vi vet mer

Oppdatert: (13.2.2015)