Arkiv drift

Dårlig vann trykk???? Vannet stenges Veker, Texnes


                                 Feilen er reparert og vannet er tilbake
                                       Luft eller brunt vann se her


PGA vannlekkasje har vi vært nødt til å stenge av vannet. Det er området nederst på Texnes og rundt Veker som blir berørt.  

Her på fremsiden er bare de siste oppdateringene, flere vil komme , mer om saken se "Les mer"
Oppdatrering 26. Januar 2015


kl 16:00
Vannet ble satt på igjen for ca. 15 minutter siden og vi anser problemet er løst

kl 14:45
Delene er på plass og vi har nettopp startet arbeide i grøfta


kl 13:30
Vi har funnet lekkasjen, er nå på vei til Moss for å skaffe deler. Går alt som vi håper  har alle fått vannet tilbake innen kl 17:00.  Ny oppdatering kommer senere


Oppdatrering 26. Januar 2015

kl 12:15
Vi kommer snart til å stenge vannet for de som har hatt dårlig trykk de siste dagene og  noen nederst på Texnes kan bli berørt om de får vann fra hovedledningen som ligger mellom fylkesveien og Vannsjø
Foreløpig usikkert når vannet er tilbake, Ny oppdatering kommer  etter hvert

kl 09:45
Vi har fant ingen lekkasjer der hvor vi på fredag fant flytende vann, det viste seg å være en tett drensledning som var årsaken til vanntilsiget. Vi vurderer nå  å grave der vi tror ledningen komme i land, finner vi den vil vi montere en  kran slik at vi kan finne ut om lekkasjen er på ledningen som ligger i Vannsjø eller om lekkasjen er på land.
Kundene rundt og nord for Veker gård vil kunne bli uten vann mens kranen monteres.


Oppdatrering 23. Januar 2015
kl 15:50
Vi har ikke funnet noe som vi er helt sikre på er årsaken til trykkfallet, men vi har funnet et våt område som kan være vann som presses opp som følge av en vannlekkasje. Gravemaskin kommer på mandag slik at vi kan sjekke om feilen ligger her.

Skulle situasjonen forverre seg i løpet av helga - ring vakttelefonen 69 28 75 80


kl 10:15
Vi fant ingen feil i går, men vi har fått begrenset leteområdet mye. Vi har nettopp startet å fotgå traseer for å se om v kan høre eller se noe.

Området hvor vi nå søker etter lekkasjen har en ledning over bukta fra Texnes til Sønsterødveien. Er det feil på den ledningen vil det kunne ta tid å få lokalisert og utbedret feilen, så følg med på oppdateringer som vil komme på vår hjemmeside..Det er i dag 22. januar kommet melding  om dårlig vanntrykk fra et par kunder. Om du har registrert det samme hos deg vær vennlig å gi oss beskjed. En slik beskjed kan hjelpe oss med å finne årsaken raskt.

Helst ønsker vi meldingen på
  • post@vaalervannverk.no
  • sms til tlf. 95 19 71 78     
med gateadresse og telefonnummer om vi trenger å ringe tilbake 

Feilsøking

påbegynnes fredag 23. jannuar kl. 00:01 og vil foregå en del utover natten. I denne perioden kan noen bli uten vann eller ha dårlig trykk. Vi antar at de felste av våre kunder ikke vil bli berørt i det hele tatt


Print artikkel Skriv ut artikkelen