Arkiv drift

ANNONSERT STANS 6/11 UTGÅR

Gjelder Vålerveien fra Rød til Sperrebotn Handel, Fergeleie, Sønstreødveien og Dillingøy

På grunn av høy vannstand i Vansjø vil vi ikke kunne klare å utføre den planlagte jobben slik den var tiltenkt.

Det er ikke en kritisk jobb vi skal utføre, så det kan hende det kan bli både vår eller sommer før vi tar og utfører den.

Ny dato er ikke bestemt, så berørte kunder vil bli varslett på nytt.

Ved Lars Bjerk
Oppdatert: (29.10.2014)