Arkiv drift

Vannløs, dårlig trykk 28/10 2014


OPPDATERING 29/10  KL 09:00
Det virker som nettet til Hafslund Nett Øst nå har stabilisert seg og vi er ikke kjent med at det skal være noe unormalt på vårt eget fordelingsnett. Opplever du det må du ta konakt med oss.

OPPRETTET 28/10
Hafslund Nett Øst (tidligere Fortum) har store problemer med strømleveransen i vårt område og som gjør at våre pumper ikke virker når strømmen er borte. Vi har vært i kontakt med Hafslund og årsaken er at det stadig faller trær på linjene. Dette resulterer i at strømmen stadig blir borte over lengre eller kortere tid. De skal ha masse folk i området som fjerner trærne etter hvert som de finner de.

Men nå når mørket kommer blir det værre å finne feilene og farligere å jobbe og vi må nok regne med at dette vil kunne vedvare så lenge vinden er like kraftig.

Det er foreløpig de høyste partiene på Texnes, Augerød, Folkestad og muligens en del mindre områder som ligger høyt som er mest berørt.

Hafslund nett har en egen side hvor det står om deres feil. http://www.hafslundnettost.no/ved-strombrudd/aktuell-driftsstatus/


Ved Lars Bjerk
Oppdatert: (28.10.2014)