Arkiv drift

Vannlekkasje ved Svinndal Renseanlegg, vannet stenges20/10 kl. 21:30
Alt skal nå være i orden til å kunne bruke vannet igjen. Takk for sammarbeidet

20/10 kl. 20:45
Vi regner med at vannet er tilbake ca 21:15
 Vi kommer tilbake med en bekreftelse når alt er i drift igjen.


20/10 kl. 19:00
Vi er så godt som ferdig med hoverøret- Nå gjenstår noe mindre monteringgsarbeider før vi fyller rørene med klor for å desinfisere rørene. Rørene må stå en stund med klor før vi tømmer de og deretter fyller rørene opp med rent vann sikkert vann, Går dette arbeide etter planen kan vi forventa at vannet er tilbake en gang mellom kl. 20:30 og 21:00.
 Vi kommer senere tilbakle med en ny oppdatering senest ved  21:00 tiden.

20/10 kl. 17:00
Det tar lengre tid å grave enn vi forventet, så regn ikke med at vannet er tilbake før 19:30 i kveld. Vi beklager at det tar tid, men i forbindelser med feil oppstår det av og til hendelser som er vanskelig å forutsi. Vi kommer senere tilbakle med en ny oppdatering ved 19:00 tiden.Oppdatert: (20.10.2014)15/10   kl 12:45

Vi har nettopp fått en telefon om at det kommer opp vann i veien like ved renseanlegget til kommunen i Svinndal. Hovedvannledningen vår krysser veien her og vi må egne med at det er en lekkasje der, vi har folk på vei dit.

Mer  informasjon kommer.

Print artikkel Skriv ut artikkelen