Arkiv

"VANN FORANDRER ALT" ER NAVNET PÅ NRK's TV-AKSJON

Og finner sted den 19. oktober. Innsamlede midler går til Kirkens Nødhjelp.


Rent vann er nødvendig for liv, helse, matproduksjon, trygge sanitærforhold og et produktivt og verdig liv. Tilgang til rent vann gjør derfor at mennesker overlever og holder seg friske, mens forurenset vann og mangel på vann tar liv. Hver dag må kvinner og barn gå i flere timer for å hente vann, istedet for å gå på skole og arbeid, noe som igjen hindrer samfunnsutviklingen.

Vi i Norge er heldige og har nok, trygt og billig vann i springen. Vann er livsviktig for oss alle, og vi trenger opp til 2,5 liter drikkevann hver dag. Derfor oppfordrer Våler Vannverk å støtte opp om årets TV-aksjon, for å hjelpe de som ikke er like heldige som oss.

Oppdatert: (07.10.2014)


På verdensbasis er det ca 800 millioner mennesker som ikke har tilgang på rent vann. 2,5 milliarder har ikke tilfredstillende sanitære forhold. Dette er en vesentlig årsak til sykdom og død. Sammen skal vi sikre varig tilgang til over en million og sårbare lokalsmfunn i Etiopia, Somalia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Haiti, Pakiistan og Afganistan.

Kirkens Nødhjelp har bygget kompetanse på vann- og sanitærområdet siden 1970-tallet, da man startet opp med langsiktige prosjketer i Sudan. Siden 1995 har Kirkens Nødhjelp også gitt vann- og sanitærbistand i katastrofesituasjoner. De har en beredskapstropp på 100 mennesker som sendes ut i krisesituasjoner.

Mer info finner du på  blimed.no, NRK og Norsk Vann

Print artikkel Skriv ut artikkelen