Arkiv drift

Vannet stenges. Folkestad, Kure og Gyldermyra blir berørt


Takk til alle som har vært berørt og funnet sine egne løsninger på å være uten vann i krana.

En spesiell takk til de som har utført en kjempejobb i dag. De har stått på fra kl 07.00 i morges og de siste har ennå ikke gått hjem. De må nå sette på toppen av kummen og ikke minst fylle igjen /sikre hullet. 


21/10 kl. 21:45.
Vi har forsatt en del jobb igjen før vi kan ta kvelden, men

vannet er nå tilbake for alleHUSK å la vannet renne en stund slik at evt klorvann som er kommet inn ledningen til din bolig blir fjernet. Vi har ingen muligheter til å fjerne dette via våre ledninger. Mer info om klor, luft i vannet og evt. brunt vann finner du her.


21/10 kl. 21:30.
Vi fyller forsatt rørene.
Det kan bli dårlig trykk i området rundt Folkestad når rørenes fylles !!!!!!!

HUSK å la vannet renne en stund slik at evt klorvann som er kommet inn ledningen til din bolig blir fjernet. Vi har ingen muligheter til å fjerne dette via våre ledninger. Mer info om klor, luft i vannet og evt. brunt vann finner du her

21/10 kl. 20:00
Vi er nettopp ferdig med å sette sammen alle delene. Nå skal vi fylle rørene med vann som skal blandes med klor. Når rørene er fylt opp skal klorvannet stå en periode slik at  at rørene blir desinfisert Deretter må klorvannet fjernes. Det vil nok gå  minst en vell time til før vannet er tilbake.

Det kan bli dårlig trykk i området rundt Folkestad når rørenes fylles !!!!!!!

HUSK å la vannet renne en stund slik at evt klorvann som er kommet inn ledningen til din bolig blir fjernet. Vi har ingen muligheter til å fjerne dette via våre ledninger. Mer info om klor, luft i vannet og evt. brunt vann finner du her

Om ikke noe spesielt skjer, kommer ny oppdatering ca. 21:00.

21/10 kl. 18:00
Vi er i gang med å montere nytt utstyr. En del tidkrevende tilpasninger må vi regne med må gjøres så vi tror nå at vannet tidligst kan være tilbake kl. 20:00, men er langt fra sikre.

Om ikke noe spesielt skjer, kommer ny oppdatering ca. 20:00.

Oppdatert: (21.10.2014)


21/10 kl. 14:50
Vår vurdering nå, er at vannet vil være avstengt fram til kl.18:00. Utover det, er det vanskelig å antyde noe klokkeslett når vannet er tilbake igjen. Om ikke noe spesielt skjer, kommer ny oppdatering ca. 18:00.

21/10 kl. 12:00
Gravearbeidet er igang, og slik det ser ut nå, vil ikke vannet bli stengt før ca. kl. 10:00. Ny oppdatering kommer innen kl. 10.

Oppdatering 17/10 2014
Det er en feil i utsendt brev til berørte kunder. Dato og ukedag stemmer ikke overens. Utkoblingen skjer TIRSDAG den 21. oktober

Oppdatering 07/10 2014
Vi må gjøre en jobb i en kum ved Folkestad. Når det skal gjøres må vi stoppe vanntilførselen til:

 

Nå er alt som må stenges i f.m. jobben avstengt. De fleste på Folkestad som ble varslet at de KAN få avstengt vannet har fortsatt vann. Unntaket er de som er innenfor det markerte området i kartet, de er nå uten vann. Dette kan endre seg etter hvert som arbeidet går fremover, så fortsett med å følge oss på vår hjemmeside.
Det er vanskelig å forutsi hvor lenge vannet blir borte da det renner mye vann inn i hullet vårt, arbeidet er godt i gang. Om ikke noe spesielt skjer kommer ny oppdatering ca kl 15:00

 
Trykk på kartet så får du større bilde                          21/10 kl. 11:05
Nå er vannet stengt. Vi kommer tilbake med ny oppdatering om hvem som er berørt.

21/10 kl. 09:55
Det er trangt, og mye vann i grøfta, så gravearbeidet tar lengre tid enn antatt. Slik det ser ut nå vil det gå en time til, før vannet stenges. Ny oppdatering kommer om ca. 1 time.

21/10 kl. 09:05

      - Folkestad industrifelt
      - De som holder til mellom Folkestad og Kure
      - Gjelder også de mellom Folkestad og Gyldermyra
      - Noen lengst syd på Folkestad 1 feltet (nærmest butikken)Vannet stenges den 21. oktober kl 09:00


Om det ikke oppstår noe uforutsett så regner vi med at vannet er tilbake ca kl: 18:00.

Men vi opplever noen ganger at det oppstår uforutsette ting som medfører at det tar lengre tid enn vi har forutsatt. Så en bør være forberedt på at det kan gå flere timer med til å ferdigstille jobben enn det vi har antydet.

Alle kunder vi vet vil bli berørt skal være/blir varslet med brev. Noen kunder er/vil bli varslet om at de KAN bli uten vann. Usikkerheten ligger i at vi ikke vet hvor hver enkelt kunde er tilkoblet vårt nett. I noen tilfeller har vi opplevd at ting ikke fungerer som forutsatt og vi må foreta andre koblinger enn det vi har planlagt. Derfor har vi varslet på denne måten. 

Alle brev er/blir sendt til samme adresse som vi sender faktura.

I brevet finnes også tips om hva som kan gjøres før og mens vannet er borte og hva du bør gjøre etter at vannet er tilbake igjen. Denne artikkelen vil bli oppdatert mens jobben pågår, så følg med. Vi legger ut informasjon så fort vi er ferdige og dere kan benytte vannet igjen.

Om det oppstår problemer etter at vannet er tilbake, se her.

Hjemmesiden vil bli oppdatert under arbeidets gang

Print artikkel Skriv ut artikkelen