Arkiv drift

Vannet stenges på Rød, tirsdag 29. juli


OPPDATERING:


Kl. 11:50  Da skal alle ha vannet tilbake igjen. Minner om at luft og evt. brunt vann
                  kan forekomme. Les mer om dette her.

Kl. 11:05  Arbeidet er godt i gang, og vannet forventes å være tilbake ca. kl.12:00, men
                  ny oppdatering kommer når vannet er tilbake.

Kl. 09:00  Vannet ble stengt, og arbeidet er igang. Ny oppdatering kommer når vannet er
                  tilbake.

Oppdatert: (28.7.2014)

På grunn av vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet, må vannet stenges tirdsag 29. juli.

Dette vil berøre alle abonnentene med adresse Røedåsen.


Det er planlagt at vannet skal stenges kl. 09:00, og være tilbake igjen kl. 11:30,
men oppstår det uforutsette situasjoner, kan arbeidet også måtte foregå utover denne tiden.

Når dere begynner å bruke vann etter reparasjonen, bør dere la vannet renne i 10 - 15 minutter, slik at luft og evt. brunt vann i stikkledningene blir fjernet. Mer om brunt vann og luft i rørene, finnes her

Print artikkel Skriv ut artikkelen