Arkiv

FORBUDET VED RAVNSJØ ER OPPHEVET


Våler Vannverk har nå nedklassifisert Ravnsjø fra reservevanns-kilde til krisevann. I praksis betyr det at vi ikke lenger trenger å ha forbud mot bading og bruk av båt på vannet, som følge av vår virksomhet.

Oppdatert: (23.7.2014)