Arkiv drift

Varierende vanntrykk i område Sjulerød - Berg - Kirkebygen, onsdag 21/5


Det har oppstår en feil på elektronikken som styrer pumpene på Kirkelva pumestasjon.
Det har medført lavt vanntrykk.

Feilen er nå rettet, og trykket skal igjen være normalt.

Oppdatert: (21.5.2014)